استراتژی R

بزرگ‌ کنید Kyle Johannsen: Wild Animal Ethics. The Moral and Political Problem of Wild Animal Suffering. London 2021

بانکداری دیجیتال محور استراتژی جدید بانک ایران زمین

بانک ایران زمین طی چند سال اخیر توانسته در راستا بانکداری دیجیتال موفقیت های بی شماری را به دست آورده و به عنوان یک بانک پیشگام خدماتی درخور شأن مشتریان ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، چند سالی است که تحول دیجیتال صنعت بانکداری، به کشور ما نیز رسیده است و تعداد قابل‌ توجهی از بانک‌ ها به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده اند. در واقع بانکداری دیجیتال استفاده از فناوری برای اطمینان از یکپارچگی ابتدا تا انتهای پردازش تراکنش‌ها یا عملیات بانکی است، عملیاتی که به درخواست مشتری آغاز شده و حداکثر بهینه‌سازی در آن لحاظ شده است.

وجه تمایز بانکداری دیجیتال با اشکال دیگر بانکداری، تمرکز آن بر نیازهای مشتری و داده‌ محور بودن آن است، همچنین مزایای دیگر آن برای مشتری در دسترس بودن، امنیت بیشتر، سودمندی و صرفه اقتصادی را برای مشتری و کاهش هزینه‌های عملیاتی، عاری از خطا و همچنین خدمات بهبود یافته را برای بانک به همراه دارد.

در بانکداری دیجیتال بخش عمده تمرکز در پشت باجه و روی فرآیندهای مدیریتی کسب و کار و هوشمند سازی فرآیندها است. مدیریت ریسک، تجهیز و تخصیص بهینه منابع، نظارت و کنترل هوشمند و تأمین امنیت و صحت خدمات، بخشی از دستاوردهای بانکداری دیجیتال مبتنی بر تحلیل داده‌های انبوه و بکارگیری هوش مصنوعی است.

موضوع پیاده سازی بانکداری دیجیتال دو منظر مهم تلقی می‌گردد، تکلیفی که نهاد بالادستی نسبت به این اتفاق مهم بر عهده بانک‌ ها گذاشته و از طرف دیگر رویکرد بانک ایران زمین برای پرداختن به این موضوع مهم و تلاش برای ورود به عرصه بانکداری دیجیتال است.

بانک ایران زمین

براین اساس بانک ایران زمین چند سالی است که با توجه به ضرورت و اهمیت توجه به بانکداری دیجیتال، استراتژی خود را مبنی بر بانکداری دیجیتال و مفاهیم مربوط به آن تدوین کرده و با تشکیل تیم‌ های متخصص از همکاران فعال در بانک و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه و همچنین بررسی عملکرد کشور‌هایی که در زمینه ارائه خدمات بانکداری دیجیتال صاحب‌ نظر بودند توانسته در این راستا موفقیت های بی شماری را به دست آورده و به عنوان یک بانک پیشگام خدماتی درخور شأن مشتریان ارائه دهد که همین موضوع طی چندسال اخیر مقبولیت قابل توجهی را برای این بانک رقم زده است.

مشتریان بانک ایران زمین می‌ توانند با بهره مندی از اینترنت بانک، خدمات سپرده، انتقال وجه داخلی، انتقال وجه بین‌ بانکی، خدمات کارت و مدیریت چک بسیاری از خدمات شعبه را به صورت غیرحضوری و بدون محدودیت زمانی در کنار خود داشته باشند. دستگاه های خودگردان، اپلیکیشن همراه بانک و دستگاه های VTM از دیگر خدمات این بانک برای بی نیازی مشتریان جهت مراجعه به شعب و دریافت خدمات غیرحضوری بانکداری هستند.

بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر ایده‌ی کارآفرینی در بین معلمان مدارس متوسطه‌ی شهرستان اردبیل

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر ایده‌ی کارآفرینی در بین معلمان بود. این تحقیق توصیفی/ از نوع همبستگی بوده و جامعه‌ی آماری آن را کلیه معلمان مدارس متوسطه‌ی شهرستان اردبیل تشکیل می‌دهد که از بین آنها تعداد 200 نفر به شیوه‌ی تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که سؤالات در دو بخش عمومی‌ و تخصصی مطرح می‌گردند. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی برای تبیین ویژگی‌های جمعیت شناختی و از آمار استنباطی در قالب ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t، آزمون فریدمن و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که هر پنج عامل مورد بررسی (ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی، مدیریت منابع انسانی، سیستم پاداش دهی و پشتیبانی مدیریتی) تأثیر معناداری بر ایده‌ی کارآفرینی در بین معلمان مدارس استراتژی R متوسطه‌ی شهرستان اردبیل دارد. همچنین نتایج آزمون رتبه‌بندی فریدمن و تحلیل رگرسیون نشان داد که سیستم پاداش‌دهی، حمایت مدیریتی و فرهنگ سازمانی از قدرت تبیین کنندگی بیشتری نسبت به سایر عوامل بر ایده‌ی کارآفرینی معلمان برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational factors influencing the idea of entrepreneurship in secondary school teachers in the city of Ardabil

نویسندگان [English]

 • M Bashokoh Ajirlo 1
 • M Moradi 2
 • A Heidari Onari 3

The purpose of this study was to investigate the organizational factors influencing on entrepreneurship idea teachers. This research type is Descriptive-correlation study. The population consisted of Secondary school teachers in the city of Ardabil. Of this population, 200 teachers were selected by Simple random sampling. The questionnaire was designed by the researches , that questions in the public section, 4 questions and specialized section with 39 questions will be raised. In data analysis, descriptive statistics to explain the demographic characteristics and inferential statistics in terms of Pearson correlation test T, Friedman and multiple regression analysis were used. The results show that every five factors (organizational structure, corporate culture, corporatestrategy, human resource management, reward systems and administrative support) have a significant impact to nteacher's entrepreneurialideas Secondary school teachers in the city of Ardabil. Friedman's ranktestandmultiple regression analysis showed that there ward system and power management support and organizational culturehada greatereffect explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • corporate culture
 • human resource management
 • organizationalstrategy

اصل مقاله

مقدمه

بررسی روند زندگی اجتماعی انسان از دوران اولیه پیدایش تاریخ تاکنون نشان می‌دهد که همواره عامل تغییر یا همان کارآفرین، نقش مهمی در پیشرفت جوامع داشته است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که کارآفرینی و کارآفرینان از قدیم الایام وجود داشته‌اند. اما توجه به آن‌ها به گونه‌ای شایسته و بایسته، صرفاً در چند دهه اخیر بوده است. کارآفرینی، خلاقیت و کسب و کارهای ریسکی، به عنوان سوخت موتور اقتصاد مدرن در نظر گرفته شده ‌است (دانفی[1]، 1994). جهان امروز جهان تغییر و تحول است و تغییرات با شتاب زیادی روی می‌دهد. امروزه اکثر صاحبنظران حوزه‌ی آموزش، کارآفرینی را شرط بقا و توسعه‌ی مراکز آموزش به شمار می‌آورند زیرا در عصر توسعه‌ی فناوری‌های پیشرفته و صنایع دانش محور در اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و حتی محلی تنها از طریق تقویت تعامل و پیوند مراکز آموزش و بنگاه است که می‌توان با بحران‌های گسترده و فراگیر مقابله کرد (شریف‌زاده، رضوی، زاهدی و نجاری، 2009). به طورکلی، کارآفرینی همواره همراه با بشر بوده و در تمام شئون زندگی حضور داشته و مبنای تحولات و پیشرفت‌های بشری بوده است. در یک تعریف جامع کارآفرینی را می‌توان به این شکل تعریف کرد: کارآفرینی عبارت است از: قبول مخاطره، تعقیب فرصت‌ها، ارضاء نیازها و خواسته‌ها از طریق نوآوری (کیاکجوری و فاضلی ویسری، 2010) و کارآفرین شخصی است که با پذیرفتن خطر، کسب و کاری را انتخاب کرده، آن را ساماندهی‌ می­کند و هرگونه اقدام را براساس مهارت‌های دانش و انرژی‌های مشخص، انجام می‌دهد (جهانگیری وکلانتری ثقفی، 2008).

الگوهای رفتار، انگیزه‌ها، اهداف و میزان موفقیت کسانی که درگیر ایده‌های کارآفرینی هستند، در بین اشخاص، سازمان‌ها، صنایع، ملت‌ها و مناطق جغرافیایی تنوع قابل ملاحظه‌ای دارد و این مسئله می‌تواند ریشه در متن محیطی داشته باشد که کارآفرینی در آن رخ می‌دهد. تمایل به ریسک پذیری، نوآوری و پیش فعالی به طور ذاتی در یک جامعه یا یک سازمان وجود ندارد، و یا به صورت تصادفی و شانسی رخ نمی‌دهد، بلکه کارآفرینی تحت تأثیر شرایط محیطی و سازمانی است که فرد در آن فعالیت می‌کند (موریس و لویس[2]، 1995).

دیدگاه‌های متداول مکاتب مدیریتی از هر پارادایمی‌که باشد، اساس آنها را یک اصل واحد به نام اصل دیدگاه سیستمی تشکیل می‌هد. این اصل بیان می‌دارد که هیچ سازمانی در خلاء فعالیت نمی­کند. همه سازمان‌ها در درون یک محیط محصورند و مهم‌تر از آن این­که سازمان‌ها چه بخواهند یا نه، با این محیط ارتباطی متقابل دارند (فردآر[3]، 2006). اگر محیط با فعالیت‌های کارآفرینانه سازگار نباشد بزرگترین مانع برای کارآفرینی خواهد بود در حالی که یک محیط حمایتی کارآفرینان را تشویق می‌کند که به تعقیب فرصت‌های کسب و کار بپردازند (سالارزهی، 2011). بنا به اعتقاد کارورید و آبلج[4] (2009؛ به نقل از سالارزهی، 2011)، استراتژی R درک یک محیط حمایتی و پر منبع در تصمیم کارآفرینان برای پیگیری فرصت‌ها بسیار حیاتی است. آبتی[5] (2006) معتقد است که کارآفرینان باید حوزه‌ای را برای فعالیت انتخاب کنند که همه عناصر کلیدی برای موفقیت وجود دارد یا اینکه فعالانه در حال توسعه است (به نقل از لین، لی و چن[6]، 2006). براساس دیدگاه سیستمی، سازمان دو محیط درونی و بیرونی دارد. محیط خارجی یا محیط کلان به متغیرهایی که به عملکرد شرکت کمک می‌کنند یا به آن لطمه می‌زنند، دلالت می‌کند و محیط درونی که به محیط خرد نیز معروف است، به بررسی قوت‌ها و ضعف‌های سازمان می‌پردازد و متغیرهای محیط درونی بیانگر محیطی هستند که کار در آن انجام می‌شود؛ این متغیرها شامل ساختار، فرهنگ و منابع مالی سازمان است. در نتیجه افراد سازمان محیط فعالیت خویش را به دقت بررسی می‌کنند تا بسته به استعداد‌ها و نیازهای آن تصمیماتی منطقی اتخاذ کنند (ناندن [7] ، 2007).

از آنجا که عوامل دورن سازمانی و برون سازمانی بر کارآفرینی تأثیر دارد، نتایج تحقیقات انجام گرفته در این راستا موید این موضوع است. سیستم سازمانی، روحیه جمعی، حمایت مدیریت و توانمندسازی فرهنگ سازمانی کارکنان، مهمترین عوامل تأثیرگذار برکارآفرینی سازمانی هستند و پس از آن به ترتیب، سیستم حقوق و دستمزد، چشم‌انداز مشترک، فرآیند خلاقیت و نوآوری، ساختار انعطاف‌پذیر، حمایت مدیریت، مدیریت دانش، استقلال واحدهای سازمانی، توسعه نیروی انسانی، استخدام بر اساس شایستگی‌ها، مشارکت دادن کارکنان، فرآیند شناسایی فرصت‌ها، آزادی در کار، آموزش رهبران سازمان و محیط کار جذاب و دوستانه، مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی‌اند (مقیمی، 2005، امیرکبیری و محمودیان، 2007؛ شریف زاده و همکاران، 2009؛ صادقی، صادقی، نیکوکار و نادری خورشیدی، 2011؛ دهقان، طالبی و عربیون،2012؛ اسکوئیان، 2012؛ اشنایدر، تاست و مینتروم [8] ، 1995؛ هینونن [9] ، 2003؛ راسل و کری [10] ، 2008 و کینی [11] و همکاران، 2008؛ به نقل از لعلی سرابی، عبدوی و فروتنی، 2012).

از سوی دیگر، به لحاظ اهمیت و نقش کارآفرینی و کارآفرینان در روند توسعه کشور در دهه‌ی گذشته، نهادهای آموزشی کشورهای در حال توسعه و پیشرفته با توجه به نیازها و امکانات خود برنامه‌های آموزشی و پژوهشی ویژه و متنوعی برای آموزش و تربیت کارآفرینان به اجرا گذاشته‌اند. به سخن دیگر همچنان که اقتصاد کشور، قوانین و مقررات و نیازهای بازار کار، دگرگونی و تحول می‌یابند، نظام‌های آموزشی نیز در تلاش‌اند تغییراتی در برنامه‌های خود ایجادکنند و با توسعه اقتصادی بازار کار هماهنگ شوند، زیرا هدف از اجرای طرح کارآفرینی در نظام آموزشی، پرورش دانش‌آموختگانی است که بتوانند پس از دانش‌آموختگی شغل تازه‌ای همراه با نوآوری و ابتکار ایجاد کنند و از آنجا که دانش به گونه‌ای فزاینده جزء مهمی از نوآوری محسوب می‌شود، فرهنگیان در مقام تولیدکننده ‌دانش و انتشار آن، نقش وسیع‌تری را در نوآوری صنعتی و علمی بازی می‌کنند (پیکری‌فر و مه نگار، 2012)، بر این اساس توسعه‌ی نوآوری فرهنگیان زمینه را برای توسعه‌ی خلاقیت و کارآفرینی در دانش‌آموزان و بالطبع در سطح وسیع‌تری از جامعه فراهم می‌آورد و به عبارت دیگر با توجه به نقش اساسی معلمان در تأثیرگذاری این قشر بر حجم عظیمی از نیروهای اجتماعی (دانش‌آموزان)، بسیار ضروری است که تحقیقاتی در این زمینه برای هرچه بهتر شناختن عوامل مؤثر بر ایده کارآفرینی انجام پذیرد. بنابراین، در این تحقیق سعی بر آن است که روابط بین عوامل سازمانی با ایده کارآفرینی در بین معلمان مدارس متوسطه‌ی شهرستان اردبیل مورد بررسی قرار گیرد.

روش

این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری: جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه‌ی معلمان شاغل در مدارس متوسطه‌ی شهرستان اردبیل است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 207 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. روش نمونه گیری آن به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات بر روی 200 پرسشنامه انجام گرفت. ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه است که روایی آن از دیدگاه اساتید و صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن از طریق فرمول آلفای کرونباخ، به مقدار 83/0 از طریق فرمول کوکران برآورد گردید.

پرسشنامه این تحقیق در دو بخش سؤالات عمومی که مشتمل بر 4 سؤال در خصوص ویژگی‌ها و داده‌های جمعیت شناختی جامعه‌ی آماری است و بخش دوم شامل 39 سؤال تخصصی است که در این میان ایده کارآفرینی دارای 16 سؤال، ساختارسازمانی 4 سؤال، فرهنگ سازمانی 6 سؤال، منابع انسانی4 سؤال، حمایت و پشتیبانی مدیریتی 6 سؤال و استراتژی سازمانی 3 سؤال است. روش اجرا: روش اجرا بدین صورت بود که پس از مراجعه به مدارس، نمونه آماری انتخاب شدند. سپس پژوهشگر هدف از انجام این تحقیق و لزوم همکاری صادقانه آزمودنی ها در تکمیل پرسشنامه ها را مطرح اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی برای تبیین ویژگیهای جمعیت شناختی و از آمار استنباطی در قالب بررسی و تبیین رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین جهت تبیین و تحلیل واریانس متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از مدل رگرسیون چندمتغیره به روش «Enter» و در نهایت از آزمون فریدمن برای تحلیل و تبیین رتبه ی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده گردید.

نتایج

نتایج حاصله از ویژگی‌های جمعیت شناختی حاکی از آن است که از بین 200 نفر معلمان مدارس متوسطه، 134 نفر (67 درصد) مرد و 66 نفر (33 درصد) زن ، 24 نفر (12 درصد) کمتر از 30 سال، 74 نفر (37 درصد) بین 31 تا 40 سال، 78 نفر (39 درصد) بین 41 تا 50 سال و 24 نفر (12 درصد) بالای 50 سال هستند. در مورد تحصیلات نیز 20 نفر (10 درصد) فوق دیپلم، 104 نفر (52 درصد) لیسانس، 76 نفر (38درصد) دارای مدرک فوق لیسانس بودند. همچنین سابقه‌ی خدمت 20 درصد کمتر از 10 سال، 46 درصد 11 تا 20 سال و 34 درصد 21 تا 30 سال هستند.

جدول 1. ضریب همبستگی بین عوامل سازمانی و توسعه‌ی ایده‌ی کارآفرینی معلمان

اندازه گیری استراتژی معاملاتی با ضریب تعیین-R square

ممکن است تا کنون اسم ضریب تعیین یا square R را نشنیده باشید. البته در اکثر وبسایت ها بیشتر درباره ی مفاهیمی مانند حمایت، مقاومت و نمودارها صحبت شده و کمتر به اندیکاتورهای آبجکتیو اشاره شده است.
موضوعی که قرار است درباره آن صحبت کنیم بر پایه ریاضیات و آمار است اما من می خواهم امروز با شما به روش های عملی و کاربردی تر صحبت کنم.

ضریب تعیین چیست؟

این ضریب یک ضریب تعیین آماری است که به عنوان R2 نیز شناخته شده است. ضریب تعیین آماری به ما اجازه می دهد تا برخی از نتایج و یا فرضیه های خود را آزمایش کنیم.
به عبارت دیگر، زمانی که ما مدل آماری خود را آنالیز می کنیم، ضریب تعیین، آمار بازده مدل ارائه شده ما را تعیین می کند و اطلاعاتی درباره درصد یا نسبت نتایج گوناگونی که به وسیله ی مدل مورد نظر بدست می آیند را، دسته بندی می کند. برای استفاده از این ضریب باید درک خوبی از دو مفهوم داشته باشید:

رگرسیون خطی

در آمار ، رگرسیون خطی که به آن وابستگی خطی نیز گفته می شود ، یک مدل ریاضی است که برای تقریب رابطه ی وابستگی بین یک متغیر وابسته (به عنوان مثال Y)، متغیرهای مستقل (X1 ، X2 ، X3 ، ǐ.Xn) و یک فاکتور تصادفی ɛ (همراه با هر فرایندی که نتیجه آن فقط در مداخله شانس قابل پیش بینی است) استفاده می شود.

ضریب همبستگی پیرسون

این ضریب، اندازه گیری خطی درجه ارتباط بین دو متغیر تصادفی کمی که قابل اندازه گیری باشند را برعهده دارد.

حال ممکن است این سوال به ذهن شما استراتژی R برسد که چگونه می توانید از این مفاهیم برای ارزیابی سیستم معاملاتی خود استفاده کنید؟

میزان اثربخشی هر استراتژی یا سیستم تجاری با ارزیابی و آنالیز کردن آن مشخص می شود.
برای دستیابی به این هدف ، می توان از طیف گسترده ای از نسبت ها در زمینه روند محاسباتی و تفسیرها استفاده کرد اما توجه داشته باشید که با وجود تنوع زیاد، تنها معیارهای کیفی بسیار کمی برای ارزیابی وجود دارد اما در این میان باید همیشه به یک نکته بسیار مهم توجه کنید:

قانون مند بودن خط تعادل سیستم یا استراتژی معاملاتی .

به همین دلیل بهتر است ابتدا با استفاده از مدیریت ضریب تعیین، لاین صعودی مستقیمی که همه معامله گران منتظر دیدن نتایج آن هستند را به صورت کمی تخمین بزنیم.

مشخصات معیار ارزیابی سیستم های معاملاتی

هر معیار یا نسبت مورد استفاده برای ارزیابی اثربخشی یا کارایی سیستم معاملاتی محدودیت های کاربردی دارد.
هیچ معیار ایده آل یا از پیش تعیین شده ای وجود ندارد که به ما اجازه دهد با اطمینان کامل قدرت سیستم معاملاتی را تعیین کنیم.
با این حال ، برخی از خواص یا ویژگی های تعیین شده باید دارای خصوصیات زیر باشند:

در ارتباط با مدت دوره آزمایشی به صورت مستقل عمل کنند: بسیاری از پارامترهای استراتژی یا سیستم معاملات ی به مدت دوره آزمایشی بستگی دارد.
به عنوان مثال: هرچه دوره آزمایش برای یک استراتژی سودمند طولانی تر باشد، میزان سود خالص شما نیز بیشتر خواهد شد.
داشتن عملکردی مستقل در این دوره برای مقایسه تأثیر استراتژی های مختلف در بازه های زمانی گوناگون، بسیار اهمیت دارد.

استقلال نقطه پایانی در آزمایش

برای مثال، اگر استراتژی شما فراتر از ضرر شما پیش برود، نقطه پایانی آزمایش می تواند نقش تعیین کننده ای در تعادل سیستم داشته باشد.
به همین دلیل باید توجه داشته باشید که اندیکاتور شما در دام چنین سیستمی نیفتد و بتواند تصویر واضحی از سیستم معاملاتی شما ارائه دهد.

سادگی در تفسیر

تمام اندیکاتورهای سیستم باید کمی باشند و در انتها عددی را به شما نشان دهند.
بنابراین قابل درک بودن این عدد بسیار مهم است، هرچه تفسیر ارزش بدست آمده راحت تر باشد، درک پارامترها آسان تر می شود.
همچنین، توجه داشته باشید که در چنین موقعیت هایی، ارزش تعیین شده توسط اندیکاتور باید در بازه زمانی مشخص، بدست بیاد.

نتایج بدست آمده بوسیله معاملات در حجم کم: این شرط، احتمالاً پیچیده ترین شرط لازم برای استراتژی R گرفتن نتایج مربوط به لیست ویژگی ها جهت تشخیص یک سیستم معاملاتی مناسب است زیرا همه روش های آماری به تعداد اندازه گیری ها بستگی دارد.
هرچه تعداد این اندازه گیری ها بیشتر باشد، آمار بدست آمده پایدارتر است. طبیعتاً، حل کامل یک مشکل در یک نمونه کوچک غیرممکن است اما می توانید با استفاده از راهکارهای موثر، اثراتی را که به دلیل کمبود داده ایجاد می شوند ، متعادل تر کنید.

ضریب تعیین

اپلیکیشن رگرسیون خطی

برای محاسبه ضریب تعیین، باید رگرسیون خطی را محاسبه کنیم. همانطور که در بالا توضیح داده شد ، ممکن است چندین متغیر مستقل وجود داشته باشند، با این حال برای درک بهتر، ما از ساده ترین حالت استفاده خواهیم کرد: یک متغیر مستقل منفرد.
درباره یک متغیر مستقل، نسبت رگرسیون خطی یا وابسته به متغیر وابسته (Y) به یک متغیر مستقل (X) را میتوان با فرمول زیر مطرح کرد:

این فرمول به صورت گرافیکی، خطی را در صفحه XY نشان می دهد ، از این رو رگرسیون خطی نامگذاری شده است.

حال پلتفرم معاملاتی خود را براساس جفت ارز مورد نظر، در یک روند صعودی و بازه زمانی مشخص در نظر بگیرید. اطلاعات و دیتاها را دانلود و ذخیره کنید و سپس، نمودار خود را با قیمت های انتخابی در فضای اکسل رسم کنید.
در محور عمودی Y، قیمت های بسته شده در معاملات را قرار دهید و در محور افقی، تاریخ را با شماره سفارش جایگزین کنید ( برای راحتی کار: 1،2، 3…) با این کار، نموداری با یک روند صعودی خواهیم داشت که باید میزان کمی روند آن را تفسیر کنیم.

آسان ترین راه برای رسیدن به هدف، کشیدن خطی است که با دقت بیشتری بر روند نمودار، منطبق شود.
این استراتژی R خط، خط رگرسیون است. اگر گرافیک کاملاً یکنواخت باشد می توان یک یا چند خط مستقیم ترسیم کرد که متناسب با گرافیک صعودی ما باشد.
حال سوال اینجاست: کدام یک از این خطوط درست است؟ خط صحیح همان خط مستقیمی است که مجموع فاصله نقاط موجود تا خط، حداقل فاصله باشد.

یادآوری این نکته نیز مهم است که خط رگرسیون باید همیشه از مرکز ثقل تمام داده های تشکیل دهنده عبور کند. مختصات این نقطه ثقل بر روی محور x ، میانگین متغیر x است و در محور y ، میانگین متغیر y خواهد بود.
با دانستن یک نقطه از خط می توان از معادله نقطه شیب، برای تعیین معادله خط استفاده کرد.
با بدست آوردن خط صحیح می توان ضرایب رگرسیون خطی را محاسبه کرد.

ضریب همبستگی پیرسون

پس از محاسبه رگرسیون خطی ، باید همبستگی بین خط به دست آمده در بالا و داده هایی را که خط بر اساس آن تعیین شده است ، محاسبه کنیم. بیاد داشته باشیم که همبستگی، رابطه آماری بین دو متغیر تصادفی است.
این همبستگی می تواند بین 1- تا 1+ در نوسان باشد. مقدار نزدیک به صفر به این معنی است که هیچ رابطه ای بین مقادیر اندازه گیری شده وجود ندارد ، مقدار 1+ (یا بسیار نزدیک به آن) به معنی رابطه مستقیم متغیرها و مقدار 1- (یا بسیار نزدیک استراتژی R به آن) به معنای وجود رابطه معکوس بین متغیرها است.

ضریب همبستگی پیرسون را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

 • XY – کوواریانس (X، Y) است
 • X: انحراف استاندارد متغیر X است
 • Y: انحراف معیار متغیر Y است

کوواریانس مقداری است که میزان تغییرات مشترک دو متغیر تصادفی را با توجه به میانگین آنها نشان می دهد. به عبارت دیگر، واریانس مشترک بین متغیرها است و انحراف معیار، ضریب تعیین واریانس است.

ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که خط تا چه حد داده ها را توصیف می کند.
اگر نقاط داده از خط فاصله زیادی داشته باشند ، نشان دهنده وجود پراکندگی زیاد و همبستگی کم است و برعکس، اگر نقاط داده در فاصله کمی از خط باشند ، پراکندگی کم و همبستگی زیاد است.
مقدار صفر نشان دهنده این است که هیچ ارتباطی بین رگرسیون خطی و داده ها وجود ندارد.

نکته مهم در متاتریدر ، معیاری به نام همبستگی LR است که همبستگی بین خط تعادل و رگرسیون خطی برای آن خط را نشان می دهد.
توجه داشته باشید که در زمینه تخمین آماری، معمولاً دیتاها و رگرسیونی که آنها را توصیف می کنند به صورت مستقیم باهم مقایسه نمی شوند.

محاسبه ضریب تعیین

در مورد رگرسیون خطی ، برای محاسبه ضریب تعیین، کافی ست ضریب همبستگی پیرسون را به توان 2 برسانید. مقادیر این ضریب از 0 تا 1 متغیر است.
اگر عدد بدست آمده شما برابر با 0 یا نزدیک به 0 باشد، به معنای بدست آمدن نتایج غیرقابل پیشبینی و تصادفی است و اگر عدد بدست آمده برابر با یک باشد و یا به یک نزدیک باشد نشان دهنده برخورد با بازاری است که در آن تمام قیمت ها روی خط قرار می گیرند.
ضریب تعیین نشان می دهد که چند درصد از حرکت قیمت ها بر اساس روند تعیین شده حرکت می کنند در حالی که بقیه درصد باقی مانده در اثر حرکت تصادفی قیمت ها به وجود می آید.

محدودیت های استفاده

هر معیار آماری مزایا و معایب خود را دارد و ضریب تعیین نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخی از معایب عبارتند از:

 • میزان آن به تعداد معاملات بستگی دارد، معاملات کم باعث اغراق میزان شاخص ها می شود.
 • برای بدست آوردن آن باید از محاسبات ریاضی پیچیده ای استفاده کرد.
 • استفاده از آن به صورت انحصاری برای تخمین پروسه های خطی یا سیستم های معاملاتی همراه با مقادیر ثابت لات است.

کاربرد در سیستم های معاملاتی

در سیستم های معاملاتی برای تعیین مقادیر بدست آمده می توان از درصد استفاده کرد. بنابراین می توان گفت که از نظر تئوری، میزان 100% و یا مقدار نزدیک به آن نشان دهنده کیفیت بالای سیستم است.
سیستمی که کارایی بیشتر از 65 داشته باشد، عملکرد نسبتاً پایدارتری خواهد داشت.

در پایان، پس از تجزیه و تحلیل و مطالعه روند محاسبه ضریب تعیین ، می توان گفت که این ضریب یکی از معدود معیارهایی است که نظم منحنی را با استفاده از خط تعادل و مزایای ثبت نشده استراتژی، محاسبه می کند.
استفاده از R² آسان است زیرا دامنه مقادیر آن ثابت و در حد 1- تا 1+ تغییر می کند. مقادیر نزدیک به -1 ما را از روند منفی تعادل استراتژی آگاه می کند یا به ما هشدار می دهد.

اگر مقدار بدست آمده شما نزدیک به صفر باشد، نشان دهنده نبود ترند مورد نظر شما در بازار است و اگر ارزش بدست آمده +1 شود، نشان دهنده وجود روندی مثبت است .همانطور که می دانید، ضریب تعیین مانند هر نسبت دیگری، محدودیت ها یی دارد که باید به آن توجه کنید.

اخلاق در قبالِ حیوانات وحشی - معرفی کتاب

جویا آروین - کتابِ "اخلاق در قبالِ حیوانات وحشی: مسئله‌ی اخلاقی و سیاسیِ رنجِ حیواناتِ وحشی" یکی از تازه‌ترین آثاری است که از نظرگاهی فلسفی و اخلاقی به درد و رنجِ حیواناتِ وحشی می‌پردازد.

جویا آروین

پلنگ ایرانی، عکس از ویکی‌پدیا

پلنگ ایرانی، عکس از ویکی‌پدیا

این مطلب را به اشتراک بگذارید

راه بردن به دنیای حیوانات کاری بس دشوار است اگر اصلاً شدنی باشد. ما انسان‌ها زبان حیوانات را نمی‌دانیم و از این رو به دنیای درونِ آنها هم راهی نداریم. با این روی اما بسیاری از ما می‌پذیریم که از رفتارهای حیوانات و نیز با مقایسه‌ی رفتارهای آنها و وضع زندگیِ آنها با رفتارها و وضع زندگیِ خودِ ما انسان‌ها می‌توانیم پی ببریم که حیوانات چه درد و رنج‌هایی می‌بَرند. البته برخی از این درد و رنج‌ها به دست خودِ ما انسان‌ها رقم می‌خورد وقتی حیوانات را برای منافع خود به کار می‌گیریم یا از بین می‌بریم. درباره‌ی درد و رنجی که از طریق کردوکارهای انسانی، برای مثال در دامداری‌های صنعتی، بر حیوانات می‌رود بسیار گفته و نوشته‌اند. اما بحث درباره‌ی درد و رنجی که بر حیواناتِ وحشی می‌رود بحثی کمابیش تازه است.

کتابِ اخلاق در قبالِ حیوانات وحشی: مسئله‌ی اخلاقی و سیاسیِ رنجِ حیواناتِ وحشی یکی از تازه‌ترین آثاری است که از نظرگاهی فلسفی و اخلاقی به درد و رنجِ حیواناتِ وحشی می‌پردازد. این کتاب را امسال انتشارات راتلج منتشر کرده است. کتاب به این پرسش می‌پردازد که انسان از نظر اخلاقی و حقوقی چه وظیفه‌ای در قبالِ دردها و رنج‌ها در حیات وحش دارد.

می‌دانیم که در پیِ دست‌اندازی‌های انسان‌ها آسیب‌های جدی به طبیعت وارد آمده است. برای همین است که بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه‌ی اخلاق زیست‌محیطی بر این باورند که انسان باید طبیعت را به حالِ خود رها کند و در آن دخالت نکند. اما در این کتاب نویسنده در جهتِ مخالف استدلال می‌کند. او معتقد است که ما انسان‌ها وظیفه داریم راه‌های بی‌خطر و مطمئنی بیابیم تا بتوانیم از درد و رنجِ حیواناتِ وحشی بکاهیم. کتاب در آغاز بر پرسش‌هایی از این دست متمرکز می‌شود: آیا دخالت در طبیعت همواره کاری نادرست است یا گاهی درست و حتا ضروری است؟ نویسنده به برخی رنج‌هایی که حیوانات وحشی می‌برند اشاره می‌کند و دلایلی اخلاقی می‌آورد که چرا ما باید در این زمینه احساس مسئولیت کنیم و دست به کاری درخور بزنیم. افزون بر سویه‌ی اخلاقی، نویسنده مسئله را از منظر حقوقی هم بررسی می‌کند و می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا حقوق حیوانات ایجاب می‌کند که انسان برای پاسداری از آن حقوق در طبیعت دخالت کند.

Kyle Johannsen: Wild Animal Ethics. The Moral and Political Problem of Wild Animal Suffering. London 2021

بزرگ‌ کنید Kyle Johannsen: Wild Animal Ethics. The Moral and Political Problem of Wild Animal Suffering. London 2021

البته نویسنده بر این باور است هر دخالتی که با چنان هدفی در طبیعت انجام می‌شود باید بر پژوهش‌های‌ بسنده متکی باشد. برای مثال، نویسنده معتقد است باید با بهره‌گیری از پیشرفت‌ها در مهندسیِ ژنوم به سمتی برویم که بتوانیم برخی ویژگی‌های موروثی در حیوانات وحشی — ویژگی‌هایی که موجبِ درد و رنجِ آنها می‌شود — را با اصلاح ژنتیکی تغییر دهیم. یکی از نمونه‌هایی که نویسنده در این زمینه می‌آورد روش زاد و ولد در حیوانات وحشی است. بسیاری از حیوانات وحشی فرزندان زیادی می‌زایند که در نتیجه اکثرِ این فرزندان چون از مراقبتِ لازم برخوردار نمی‌شوند مدتِ چندان درازی زنده نمی‌مانند بلکه با تحملِ بسی درد و رنج‌ها اندکی پس از تولد می‌میرند. در این باره نویسنده معتقد است اخلاقاً وظیفه داریم این مدلِ زاد و ولد را از طریقِ اصلاح و ویرایشِ ژنتیکی تغییر دهیم تا از درد و رنجِ این حیوانات کاسته شود.

در پیشگفتار کتاب می‌خوانیم:

«در سال‌های اخیر نظریه‌پردازان در حوزه‌ی حقوقِ حیوانات هرچه بیش‌تر پی برده‌اند که حیوانات وحشی اغلب زیستی خوشایند و کامیابانه را تجربه نمی‌کنند. گرچه همواره می‌دانسته‌ایم که دنیای وحش قلمروی ناخوشایند و خشن است، قلمروی‌ست که در آن حیوانات درنده وحشیانه به طعمه‌های خود حمله می‌کنند، صاحب‌نظران در حوزه‌ی حقوقِ حیوانات اکثراً به این تشخیص رسیده‌اند که اکثریتِ حیوانات وحشی از سلامت و کامیابی بی‌بهره‌اند. بر اساس اطلاعاتی که درباره‌ی تولید مثلِ حیوانات وحشی داریم، اکثریتِ جانورانی که ادراک حسی دارند ممکن است حتا به معنای واقعی زندگی نکنند. هرچه باشد، فقط برخی از حیواناتِ وحشی (آنهایی که در تولید مثل از راهبردِ k پیروی می‌کنند)‌ با زاییدنِ فقط یک یا چند فرزند و مراقبت درخور از آنها ژن خود را حفظ می‌کنند. بسیاری از حیوانات به شیوه‌ی دیگری از ژن خود محافظت می‌کنند: فرزندان زیادی می‌زایند ولی این فرزندان مراقبت مناسبی نمی‌بینند. بسیاری از مارمولک‌ها و سوسمارها و دوزیستان و ماهی‌ها و پستاندارانِ کوچک در تولید مثل چنین راهبردِ فرگشتی (راهبردِ r) دارند: حیواناتی که از راهبردِ r پیروی می‌کنند به‌جای آنکه تولید مثل را به یک یا چند فرزند محدود کنند و از آنها به‌خوبی مراقبت کنند چندین فرزند می‌زایند که اکثرشان اندکی پس از تولد به‌علت بیماری، گرسنگی، جراحت و یا سرما می‌میرند یا شکارِ دیگر حیوانات می‌شوند. در برخی موارد، مرگی که نوزاد در این گونه تولید مثل تجربه می‌کند سریع اما دردناک است؛ برای مثال وقتی به‌سرعت طعمه‌ی حیوانی دیگر شود. در دیگر موارد، مرگِ نوزاد به‌تدریج و به‌ستوه‌آورنده است (برای نمونه مرگ به‌علت گرسنگی و سرما). و حتا وقتی به‌سرعت بمیرند مرگِ آنها پیش از آنی رخ می‌دهد که در محیطِ خود احساسِ راحتی کنند و بتوانند به‌راحتی در محیطِ پیرامون جنب و جوش کنند. به بیان دیگر، اکثرِ نوزادانِ جانورانی که از استراتژیِ‌ r پیروی می‌کنند برای مدت کوتاهی به این سو و آن سو می‌خزد و سپس یا به مرگی سریع و دردناک می‌میرند و یا به مرگی تدریجی و دردناک. فقط شمار اندکی از فرزندانی که با استراتژیِ r متولد می‌شوند آنقدر زنده می‌مانند که بتوانند با خطراتِ محیط مقابله کنند و قادر باشند تولید مثل کنند.» (ص۱) «شاید برایتان عجیب باشد اگر به شما بگویم در واقع بسیاری از مردم بر این باور‌اند که ما می‌توانیم و اخلاقاً وظیفه داریم کاری برای کاستن از درد و رنج جانوران وحشی بکنیم. برخی دخالت‌ها در حیاتِ وحش، به‌طور خاص دخالت‌ها در مقیاس گسترده، اگر بخواهند بی‌خطر و مؤثر باشند باید بر پژوهش مبتنی شوند، و ما دلایل اخلاقیِ قوی برای حمایت از چنان پژوهش‌هایی داریم. با نظر به پیدایش فناوری کریسپر (CRISPR)، به نظر من یک عرصه‌ی پژوهش که در این زمینه نویدبخش است مهندسی ژنوم یا ویرایش ژنوم است. با به‌کارگیریِ روشی که «ژن درایو» (gene drive) نام دارد (روشی در مهندسی ژنتیک که ژن‌ها را اصلاح می‌کند تا دیگر از قانون‌های وراثت پیروی نکنند.) می‌توانیم خصلت‌های مفید را با مهندسیِ ژنتیک در میان حیوانات وحشی بپراکنیم.» (ص۳)

واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب‌آوری بر عملکرد سازمانی

ابتکار استراتژیک قابلیتی پویا است که نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانی ایفا می­کند. پژوهش حاضر به واکاوی­ نقش این ابتکار و تاب­آوری در بهبود عملکرد سازمانی با تعدیل­گری خودکارآمدی می­پردازد. پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشیِ همبستگی با دو سوال و سه فرصیه اصلی است. جامعه آماری، کلیه مدیران سطوح عالی سازمان­های دولتی­ شهر سمنان، و روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه­‌بندی شده است. جمع­آوری داده‌ها مطابق پرسشنامه چندگزینه‌ای است. برای بررسی و تحلیل داده­ها از مدل­سازی معادلات ساختاری و نرم­افزار Smart­-­Pls­ بهره گرفته شد. یافته­های پژوهش نشان داد که ابتکار استراتژیک و تاب­آوری سازمانی، بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، مطابق نتایج فرضیه­های فرعی، تاب­آوری انطباقی تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی دارد، ولی تاب­آوری برنامه­ریزی شده تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی ندارد. لذا برای حفظ و ارتقا عملکرد سازمانی؛ رهبری قوی، استفاده از دانش به روش­های جدید­، توانایی کارمندان برای ایفای نقش­های متعدد و همچنین سازمان با داشتن منابع کافی برای جذب تغییرات غیر­منتظره مورد تأکید قرار گرفتند. از سوی دیگر، فعالیت­های برنامه­ریزی قبل از فاجعه بر تاب­آوری انطباقی تأثیرگذارند اما به خودی خود برای تأثیر مثبت بر عملکرد کافی نیستند. نتایج همچنین نقش تعدیل­گری خودکارآمدی را بر رابطه معنا‌دار ابتکار استراتژیک با عملکرد سازمانی تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22286853.1398.10.40.6.6

موضوعات

 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژی R راهبردی

عنوان مقاله [English]

Analyze the Role of Strategic Initiative and Resilience in Organizational Performance

نویسندگان [English]

 • Abbas ali Rastgar 1
 • hooshmand bagheri garbollagh 2
 • mohsen eynali 3

2 Ph.D. Student of Business Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, University of Semnan, Iran

3 Ph.D. Student of public Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, University of Semnan, Iran

Strategic initiative is a dynamic capability that plays an important role in improving organizational performance. The present study examines the role of this initiative and resilience in improving organizational performance by adjusting self-efficacy. The research is descriptive-predictive of correlation with two questions and three main opportunities. The statistical population, all managers of the highest levels of government organizations in the city of Semnan, and the sampling method randomly classified. Data collection based on a multivariate questionnaire. Structural equation modeling and SmartPls software used to analyze and analyze the data. The research findings showed that strategic initiative and organizational resilience have a positive and significant effect on organizational performance. In addition, according to the sub-hypotheses, adaptive resilience has a significant effect on organizational performance, but programmed resilience does not have a positive and significant effect on organizational performance. Therefore, in order to maintain and improve organizational performance, strong leadership, the use of knowledge in new ways, the ability of employees to play multiple roles, and the organization with sufficient resources to attract unexpected changes emphasized. On the other hand, pre-disaster planning activities have an impact on adaptive resilience, but are not in themselves sufficient to have a positive effect on performance. The results also confirm the role of self-efficacy adjustment on the significant relationship between strategic initiative and organizational performance

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا