درآمد از فارکس

ماشين حساب سود

بدیهی است برای استفاده از این فایل نیاز است تا نرم افزار Microsoft Excel روی دستگاه شما نصب باشد و بعد از باز کردن فایل در نرم افزار اکسل گزینه های Enable Editing و Enable Content را فشار دهید تا برنامه به صورت کامل و صحیح در اختیار شما قرار گیرد.

نحوه محاسبه درصد با ماشین حساب

محاسبه درصد از آن حساب کتاب هایی است که نه تنها به درر کنکوری ها می خورد بلکه در تمام محاسبات روزانه ما و خیلی از افرادی که با اعداد سرو کار دارند مورد نیاز می باشد. پس ادامه مطلب را بخوانید تا با نحوه محاسبه درصد با ماشین حساب آشنا شوید.

محاسبه درصد بصورت تئوری

درصد به چه معناست ؟ در واقع درصد بمعنایی بخشی از یک کل می باشد . برای درصدگیری با ماشین حساب یا محاسبات دستی می بایست یک کل را بعنوان صد در صد در نظر بگیریم . بعنوان مثال اگر 10 سیب داشته باشیم و 2 سیب از این 10 سیب را بخوریم . چند درصد از سیب ها خورده شده است ؟

برای محاسبه در قدم اول 100 درصد را تعیین می کنیم که همان 10 سیب است . سپس مقدار سیب های خورده شده را بر کل تقسیم کرده و در صد ضرب میکنیم یعنی :

( 20 تقسیم بر 100) ضربدر 100 = 20%

توجه : درصد از کلمه ایتالیایی percento و فرانسوی pourcent گرفته شده که در انگلیسی به آن percent می گویند .

مثال 2 : فرض کنید 485 تیله آبی و 1199 تیله قرمز داریم . تیله آبی چند درصد از این تیله ها را تشکیل می دهد ؟

قدم اول : محاسبه کل تیله ها که برابر است با 1199 بعلاوه 485 که برابرسن با : 1684

قدم دوم : محاسبه تیله های آبی از کل که برابر است با 485 تقسیم بر 1199 که میشود . که برابر است با 0.288

قدم سوم : محاسبه درصد نهایی که از ضرب 0.288 در 100 بدست می آید . 28.8 درصد عدد نهایی است .

محاسبه تخفیف محصولات : بعنوان مثال فرض کنید محصولی 30 درصد تخفیف دارد . برای محاسبه مبلغ نهایی مراحل زیر را دنبال کنید .

قدم اول : 30 درصد را از 100 درصد کم میکنیم . که میشود 70 درصد .

قدم دوم : 70 درصد را به عدد تبدیل میکنیم که میشود . 70 تقسیم بر 100 که برابر است با 0.7

قدم سوم : عدد 0.7 را بر قیمت محصول ضرب میکنیم . بعنوان مثال جنسی که 14000 تومان قیمت دارد بعد از تخفیف میشود 9800 تومان .

نحوه محاسبه درصد با ماشین حساب :

فرض کنید میخواهیم 20 درصد 13200 تومان را حساب کنیم برای اینکار عدد 13200 را وارد میکنیم و ضربدر 20 کرده و دکمه % را فشار میدهیم که جواب نهایی 20درصد مبلغ است .

تأثیر استفاده از ماشین حساب در برنامه درسی

اگر حضور ماشین حساب را در برنامه درسی بپذیریم، در نوع انتخاب محتوا و روش ها تغییراتی صورت می گیرد. برای مثال از حجم آموزش عملیات کاسته می شود .البته استفاده از ماشین حساب به معنی عدم آموزش عملیات نیست، بلکه برای آن محدوده قائل می شویم. مثلاً آموزش مفهوم ضرب لازم است. تکنیک ضرب دو عدد نیز آموزش داده می شود، اما به تمرین و آموزش ضرب دو عدد ( سه رقمی به بالا) نیاز نیست، چرا که تکنیک ضرب دو عدد سه رقمی، همان تکنیک ضرب دو عدد دو رقمی است و ایده و مفهوم جدیدی ندارد. بنابراین پس از آموزش مفهوم، تکنیک ضرب را تا حد ضرب دو عدد سه رقمی متوقف می کنیم .

در خصوص عملیات، ذکر نکته ای دیگر ضروری است. ماشین حساب زمانی در اختیار دانش آموز قرار می گیرد که درباره مهارت محاسبات عددی و عملیاتی ذهنی و مهارت تخمین و تقریب عددی به اندازه کافی کار شده باشد. یعنی وقتی اطمینان حاصل کردیم که دانش آموز قادر است، محاسبات را روی کاغذ انجام دهد، سپس آن ها را ذهنی و با راهبردهای گوناگون پاسخ دهد و مقدار تقریبی عبارت را پیدا کند، ماشین حساب را در اختیار او قرار می دهیم. به این ترتیب نگرانی های استفاده از ماشین حساب از بین ماشين حساب سود می رود. چون مهارت های عملیات ذهنی و محاسبات تقریبی به اندازه کافی ذهن را فعال می کنند و مفاهیم و تکنیک ها نیز آموزش داده شده اند. ( نحوه محاسبه درصد با ماشین حساب )

تأثیر دیگری که حضور ماشین حساب و رایانه در برنامه درسی می گذارد، عمق بخشیدن به آموزش ها و سرعت دادن به آن هاست. یعنی از این فناوری ها برای آموزش بهتر استفاده می شود. برای مثال، در آموزش مضرب های یک عدد، می توان از ماشین حساب به راحتی استفاده کرد. در الگو یابی های عددی ماشین حساب به کار می آید . به فعالیت زیر توجه کنید:

با استفاده از ماشین حساب حاصل ضرب های زیر را پیدا کنید.

چه الگویی در پاسخ ها مشاهده می کنید؟

با استفاده از الگویی که پیدا کرده اید، حاصل ضرب مقابل را به دست آورید.

پاسخ ضرب آخر یک عدد 9 رقمی است. بنابراین با استفاده از ماشین حسابی که فقط 8 رقم را نشان میدهد، قابل محاسبه نیست. دانش آموز باید با کشف الگو پاسخ ضرب را بیابد.

با استفاده از رایانه می توان بسیاری از مفاهیم را بهتر آموزش داد و عمق بیشتری به آن ها بخشید. برای مثال گسترده چند وجهی ها و ساختن احجام هندسی را با نرم افزارهای گوناگون به شکلی می توان برای دانش آموز دوره ابتدایی آموزش داد که در کلاس و با تخته به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

در حال حاضر نرم افزاری وجود دارد که از گستره حجم مورد نظر شروع و با یک انیمیشن، گسترده جمع می شود و حجم مورد نظر را می سازد. سپس می توان حجم ساخته شده را در جهات گوناگون چرخاند تا وجوه و رأس ماشين حساب سود های آن برای دانش آموز مشخص شود.

به طور خلاصه ماشین حساب در برنامه درسی سه تأثیر اصلی خواهد داش:1- تغییر دیدگاه در انتخاب و چینش محتوا؛ 2- استفاده از آن به عنوان ابزار در حل مسأله ها ؛ 3- استفاده از ماشین حساب ( و رایانه ) در آموزش .

ماشین حساب به عنوان یک ابزار

همان طور که ذکر شد، ماشین حساب یک ابزار است. بنابراین تمام نکاتی که در مورد مهارت استفاده از ابزار بیان کردیم، در مورد آن نیز صادق است. در زیر این نکات به صورت خلاصه مرور می شوند:

1- تشخیص زمان استفاده از ماشین حساب به دانش آموزان آموزش داده می شود. هنگام حل ماشين حساب سود مسأله استفاده از ماشین حساب مجاز است، اما زمانی که محاسبه عملیات هدف باشد، نمی توان از آن استفاده کرد. توانایی تشخیص این موضوع و تصمیم گیری بخشی از مهارت است.

2- نوع ماشین حساب یا نوع نرم افزار رایانه، با توجه به نوع عملیات مورد نظر تعیین می شود. برای مثال وقتی عملیات ماشين حساب سود کسری مورد نظر است، ماشین حساب کلیدهای مربوط به محاسبه کسرها را باید داشته باشد. یا تعداد رقم های پاسخ عملیات در انتخاب ماشین حساب مؤثر است. برای امور حسابداری از ماشین حسابی استفاده می شود که تعداد رقم های صفحه نمایش آن 12 یا 14 رقم است و قابلیت بررسی عملیات را به شکل های گوناگون دارد.

3- ماشین حساب و رایانه ها مانند سایر ابزار محدودیت هایی دارند. برای مثال : فکر نمی کنند، نمی توانند مسأله حل کنند و احتیاج به یک کاربر برای برنامه ریزی و استفاده صحیح دارند.

4- نحوه کار با این ابزار (ماشین حساب، رایانه ) باید آموزش داده شود. نحوه محاسبه درصد با ماشین حساب

5- مهم ترین کاربرد ماشین حساب در حل مسأله است و زمانی ماشین حساب را برای انجام عملیات به دانش آموز می دهیم که از انجام محاسبات عددی، عملیات ذهنی و محاسبات تقریبی مطمئن شده و به اندازه کافی تمرین کرده باشیم .

6- از ماشین حساب و رایانه برای آموزش مفاهیم و یا عمق بخشیدن به آن ها استفاده می کنیم.

7- حضور ماشین حساب در برنامه درسی، تغییر در انتخاب محتوا و چینش آن ها را به دنبال خواهد داشت و تأکیدات برنامه را تغییر می دهد. برای مثال، وقتی با استفاده از رایانه می توانیم انواع نمودارها را رسم کنیم، تمرکز آموزش بر تحلیل، تفسیر و توصیف آن ها خواهد بود و وقت کم تری برای رسم نمودارها صرف خواهد شد.

استفاده از ماشین حساب، چرا؟

معمولاً وقتی استفاده از ماشین حساب توسط دانش آموزان در برنامه درسی ریاضی توصیه می شود، با مقاومت معلمان و اولیای دانش آموزان رو به رو می شویم. عمده دلایل آن ها در عباراتی مثل کند شدن ذهن دانش آموزان یا یاد نگرفتن ریاضی و تنبل شدن خلاصه می شود و این سؤال را مطرح می کنند که اگر قرار است با ماشین حساب کار کنند، پس چه چیزی از ریاضی را باید یاد بگیرند. آموزش جمع، تفریق ضرب و تقسیم چه می شود؟ آنچه مسلم است، هیچ کس در استفاده از فناوری ها و وسایلی که هر روز به بازار مصرف، عرضه می شوند، شک ندارد. اما مسأله در خصوص چگونگی استفاده و یا زمان در اختیار قرار دادن آن هاست.

استفاده از ماشین حساب در واقع به معنای بها دادن به تفکر دانش آموزان است. یعنی در برنامه درسی به بخش هایی مثل حل مسأله یا استدلال که مستقیماً به توانایی تفکر دانش آموز بر می گردد، بها داده می شود. انجام عملیات و دستورالعمل ها و قاعده های تکرار پذیر توانایی تفکر دانش آموز را افزایش نمی دهند. در هنگام حل مسأله تشخیص راه حل و نوع عملیات مهم است، نه انجام آن.

عملیات را ماشین حساب می تواند انجام دهد، ولی تشحیص راه حل از عهده آن خارج است. وقتی در هنگام حل مسأله ماشین حساب را در اختیار دانش آموز قرار می دهیم، به تفکر او بها داده ایم، نه به عملیاتی که می نویسد. پس استفاده به موقع از ماشین حساب نه تنها اشکالی ندارد، بلکه توصیه نیز می شود.

8- استفاده از ماشین حساب در هنگام ارزشیابی باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از راه های مناسب ، برگزاری دو نوع امتحان است. در قسمت اول استفاده از ماشین حساب مجاز نیست و نوع سؤال ها بیش تر بر عملیات و محاسبات عددی تأکید دارد. در قسمت دوم که عمده سؤال ها با حذف غیر عملیاتی و محاسباتی است ( مثل حل مسأله ) استفاده از ماشین حساب مجاز خواهد شد. نحوه محاسبه درصد با ماشین حساب

9- ز آن جایی که برنامه درسی فعلی ریاضیات دبستان بر اساس استفاده از ماشین حساب طراحی نشده است، معلمان محترم با احتیاط بیش تر و پس از آموزش مقدمات، می توانند ماشین حساب را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

10- یکی از کاربردهای ماشین حساب هنگام عملیات محاسباتی، کنترل و بررسی صحت پاسخ هاست.

نحوه محاسبه میزان سود ماینر و درآمد ماینینگ

عزم جدی برای استخراج (mining) رمز ارز ها دارید؟ در این صورت دانستن اینکه چطور از تجهیزات و پول خود بهترین بهره را ببرید، ضروری است. در این راهنما یاد می گیرید که چگونه دارایی دیجیتال خود را به سودآور ترین شکل ممکن استخراج کنید. بدیهی است که پول زیادی خرج ASIC های گران قیمت بیت کوین می شود. اگر توان خرید چنین تجهیزاتی دارید و می دانید که فرایند کار چگونه است، می توانید بیت کوین ماین کنید. هرچند، اگر بودجه ی متوسطی داشته باشید احتمالا به دنبال ساخت یک GPU miner برای رمز ارز های اسکریپت هستید، یا یک دستگاه ASIC کوچک برای بیت کوین یا دیگر رمز ارز های SHA-256 می خرید. در این صورت در مسیر درستی قرار دارید. در هر صورت شما باید قادر به محاسبه سود ماینر خود باشید و بتوانید عملیات محاسبه درآمد ماینینگ خود را به درستی انجام دهید.

نحوه محاسبه سود ماینر

نجوه محاسبه سود ماینر

اولین قدم محاسبه سود ماینر – انتخاب رمزارز

فرایند استخراج (mining) رمز ارز ها شامل حل پازل های پیچیده رمز نگاری است. برای حل چنین پازل هایی در برخی رمز ارز ها، ماینر ها از روش «گواه اثبات کار» استفاده می کنند که در صورت حل پازل رمز ارز جایزه می دهد. به طور کلی، امروزه دو نوع الگوریتم هشِ اثبات کار وجود دارد: SHA-256 و اسکریپت (scrypt). توجه کنید که جایگزین های کم استفاده تری نیز وجود دارند که در این مقاله به آنها نمی پردازیم (برای مثال Primecoin را ببینید). انتخاب رمزارز در فرآیند محاسبه سود ماینر مرحله ای پایه ای به حساب می آید

این الگوریتم از قدرت پردازش اولیه استفاده می کند. در روز های ابتداییِ تولد بیت کوین، با CPU و GPU ای که در یک خانه معمولی بود می شد مقدار قابل توجهی ماین انجام داد. با گذر از این زمان و افزایش سختی شبکه بیت کوین، دستگاه های خاصی به نام ASIC برای استخراج کردن عرضه شد. استفاده از پردازنده های قدرتمند به همراه افزایش نمایی سطح سختی بیت کوین یک مسابقه تسلیحاتی بوجود آورد؛ بدین معنا که حتی تراشه های نوظهور هم به سرعت منسوخ می شوند.

الگوریتم اسکریپت مقدار بیشتر RAM و توانایی پردازش موازی را می طلبد. به همین دلیل است که ریگ های GPU-based هنوز هم قابل استفاده هستند. به علاوه، ASIC ها هنوز برای اسکریپت استفاده نشده، بنابراین، سختی آن نوع از رمز ارز ها به شدتی که سختی بیت کوین زیاد شد، افزایش نیافت.

ریگ مناسب

محاسبه سود ماینر - ریگ مناسب

بسته به بودجه شما و نوع رمز ارزی که انتخاب می کنید، دو روش برای راه اندازی سیستم استخراج وجود دارد:

این مدل را می توانید با کامپیوتر شخصی و چند کارت گرافیک (مثلا GPU)، با توجه به توانایی مالی تان بسازید. با اینکه بسیاری از مردم از کِیس های استاندارد کامپیوتر خانگی استفاده می کنند، راه های غیر معمول زیادی مانند استفاده از جعبه های نوشیدنی برای افزایش جریان هوا در اطراف اجزای سازنده نیز وجود دارد. مزیت سیستم های DIY این است که می توانید با استفاده از CPU و GPU به طور همزمان، استخراج کنید.

ASIC ها واحد های مستقلی هستند (آداپتور های قدرت، استقامت کافی ندارند) که با یک پورت USB و یا پورت Ethernet همراهند و معمولا توسط کارخانه ها ساخته می شوند. دستگاه های استخراج ASIC معمولا از ریگ های DIY گرانتر بوده و عمدتا در ایالات متحده تولید می شوند که یعنی، برای انتقال آنها به سایر نقاط جهان هزینه بیشتری متحمل می شوید. محاسبه سود ماشين حساب سود ماینر در دستگاه های اسیک ساده تر می باشد.

قدرت بالا

فرایند استخراج به انرژی برق زیادی احتیاج دارد. اگر در حال ساخت یک ریگ DIY هستید، به یک منبع تغذیه ATX نیاز خواهید داشت. بنابراین، ارزش آن را دارد که روی یک منبع تغذیه با کارایی بالا سرمایه گذاری کنید.

به عنوان مثال این حالت ها را در نظر بگیرید: یک PSU با توان ۸۶۰ وات و ۹۳٪ کارایی، در واقع ۹۲۵ وات (860W/0.93) مصرف دارد. در مقابل، یک منبع تغذیه ۷۵۰ وات با فقط ۸۰٪ کارایی، در اصل ۹۳۷.۵ وات (750W/0.8) انرژی الکتریکی از شبکه می گیرد- بنابراین در مقایسه با دستگاه اول، برق بیشتری مصرف می شود، اما انرژی کمتری را برای شما تامین می کند.

بیشتر بخوانید: آموزش استخراج Storj (کسب درآمد از Storj به وسیله Farmer شدن)

وقتی یک «ریگ استخراج» می سازید، نیاز دارید قدرت مورد نیاز اجزای مورد استفاده بخصوص کارت گرافیک ها را محاسبه کنید. به علاوه، ایده خوبیست تا ظرفیت اضافی برای مقابله با اتفاقات غیر منتظره و فراهم آوردن امکان بالقوه اورکلاک کردن (افزایش سرعت کلاک یکی از اجزاء سخت‌افزار) سیستم تان را داشته باشید. این مورد به شما کمک می کند تا در محاسبه سود ماینر خود امکان ریسک را کم کرده و با اورکلاک کردن مقدار سود بیشتری برای محاسبه درآمد ماینینگ خود در نظر بگیرید

از طرف دیگر، از آنجا که ASIC ها برای این کار ساخته شده اند، می توانند محاسبات بیشتری را با قدرت بسیار کمتری انجام دهند. همچنین از آنجایی که با آداپتور برق مناسب عرضه می شوند نیازی نیست درمورد انجام عملیات ریاضی نگران باشید.

کارایی سیستم های متفاوت استخراج با نرخ تعداد هش هایی که می توانند در ثانیه اجرا کنند تقسیم بر قدرت مصرف به دست می آید:

Hashing speed / power consumption = mining efficiency

چک کردن قبوض

پس از هزینه های اولیه ریگ شما، اصلی ترین چیزی که باید بدانید محاسبه سود ماینر پس از کسر هزینه برق است. اطلاعات را می توانید از روی قبض برق به دست آورید. اگر هزینه برق بیش از چیزی که به دست می آورید باشد، واضح است که تجارت خوبی انجام نداده اید و اشتباهی در محاسبه درآمد ماینینگ خود انجام داده اید.

به استخر استخراج بپیوندید

به جای اینکه تنها کار کنید، روش معمول این است که به یک استخر استخراج بپیوندید و با ماینر های دیگر مشارکت کنید. با اتصال به یک استخر، کوین های به دست آمده میان تمام اعضا تقسیم می شود و شانس بیشتری برای حل بلوک وجود دارد.

محاسبه سود ماینر

اگر سختی یا دیفیکالتی بلوک ها بیشتر از سطح اوپراتور استخر باشد، ماینر ها جوایز استخراج بلوک را تقسیم می کنند. سطح دیفیکالتی استخر، همواره بین ۱ و سطح دیفیکالتی رمز ارز است.

بیشتر بخوانید: تفاوت بین Full node (گره کامل) با Miner (استخراج کننده) چیست؟

نکات مهم

بکارید تا برداشت کنید

افزایش سطح سختی رمز ارز ها در طول زمان اجتناب ناپذیر است. در واقع، شانس شما برای به دست آوردن کوین جدید به مرور زمان کاهش می یابد. در نتیجه، مهم است که با بهترین تجهیزاتی که توان خریدش را دارید شروع به استخراج کنید تا مدت زمان بیشتری سود کسب کنید و حتما این افزایش سختی را در محاسبه سود ماینر خود لحاظ کنید.

نوساناتِ رمز ارزی که استخراج می کنید نیز روی سودآوری درازمدت شما اثر می گذارد. اگر قیمت ناگهان افت کند، با تصمیم فروش کوین هایتان در قیمت پایین، یا نگهداری تا زمانی که قیمت رشد کند مواجه می شوید. اگر گزینه اول را انتخاب کنید مدت ها طول خواهد کشید تا هزینه تجهیزات و برق مصرفی تان جبران شود و به سودآوری برسید.

خنک کردن تجهیزات

هر روشی برای استخراج انتخاب کنید، عملیات محاسباتی فشرده باعث تولید گرمای زیادی می شود. همچنان که دما افزایش می یابد عملکرد تجهیزات استخراج رو به کاهش می گذارد. بنابراین باید مطمئن شوید که ریگ شما خنک کننده و تهویه مناسبی دارد. همانطور که پیش تر ذکر شد، به همین دلیل است که برخی از افراد به جای کِیس کامپیوتر خانگی از جعبه استفاده می کنند. حتی یک فن دسکتاپ جداگانه می تواند ریگ شما را خنک نگه دارد.باید توجه داشته باشید که خنک کردن تجهیزات بسیار مهم است و عدم توجه به آن می تواند تمام عملیاتی که برای محاسبه سود ماینر خود انجام داده اید را نقش بر آب کند

مشکلات برق

وقتی یک ریگ DIY می سازید، خرید PSU ارزان صرفه جویی محسوب نمی شود. هرگونه بی ثباتی در منبع تغذیه می تواند باعث لطمه زدن به کارایی شده، و حتی موجب از کار افتادن و خرابی ریگ گردد؛ لذا، روی کیفیت بالا سرمایه گذاری کنید.

اجتناب از خرابی

اگر سخت افزار شما ماین نکند، پول خود را از ماشين حساب سود دست می دهید. در ادامه به روش هایی برای به حداقل رساندن خرابی اشاره می کنیم:

  • بهترین منبع تغذیه ای که می توانید را بخرید.
  • از منبع برق اضطراری (UPS) استفاده کنید. به طوری که، اگر برق برای یک لحظه قطع شود تاثیری روی دستگاه استخراج شما نگذارد.
  • کامپیوتر استخراج خود را طوری پیکر بندی کنید که به محض روشن شدن به طور خودکار شروع به استخراج نماید (این کار در ریگ های DIY و کامپیوتر های که از ASIC میزبانی می کنند قابل انجام است).

هزینه های مخفی

هزینه اصلی مربوط به دستگاه و هزینه برق است. با این حال مواردی با وضوح کمتر نیز وجود دارد:

  • هزینه های تحویل دستگاه و گمرک؛ ما یک دستگاه Jalapeno ASIC از Butterfly Labs انگلستان وارد کردیم. هزینه پست ۵۳ یورو (۸۸ دلار) و هزینه گمرک حدود ۴۶ یورو (۷۶ دلار) بود. این هزینه ها قابل توجه هستند و بهتر است پیش از مواجه شدن با آنها خودتان را آماده کنید.
  • تجهیزات جانبی؛ برای طرحی که در سر دارید به کابل، آداپتور و … نیاز دارید؟
  • هزینه خنک کننده؛ هزینه برق تنها محدود به دستگاه استخراج نیست. درمورد هزینه برق سیستم خنک کننده و تهویه چه برنامه ای دارید؟

مجموع سود ها و هزینه ها را محاسبه کنید

محاسبه درامد ماینینگ

ماشین حساب سودآوری

وب سایت های متعددی برای کمک به استخراج کنندگان ، عملیات محاسبه سود ماینر ها را انجام میدهند. می توانید پارامتر های ورودی مانند هزینه تجهیزات، هش ریت، قدرت مصرفی و قیمت فعلی بیت کوین را وارد کنید تا مدت زمانی که سرمایه گذاریتان به سودآوری می رسد، محاسبه شود. برای نمونه ای از این ماشین حساب ها می توان به Dustcoin و CoinWarz و ماشین حساب های مخصوص بیت کوین به Tradeblock و Bitcoinx اشاره کرد.

شما چه تجربه ای درمورد استخراج رمز ارز ها دارید؟ به نظر شما چه موارد مهم دیگری هنگام شروع ماین کردن باید مورد توجه قرار گیرد؟ لطفا سوالات، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می باشند و لزوماً مربوط به Coiniran نمی باشد و نباید به آن نسبت داده شود. داده های مربوط به بازار و ارز های رمزنگاری شده فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده اند و نباید به عنوان مشاوره تجاری مورد استفاده قرار گیرند.

ماشین حساب سود اسناد خزانه اسلامی

فرابورس ایران با عرضه فایل اکسلی تحت عنوان ماشین حساب یا محاسبه گر سود مؤثر اسناد خزانه اسلامی، این امکان را ایجاد کرده تا فعالان اقتصادی و صاحبان یا معامله گران اسناد خزانه اسلامی از جمله سخاب توان محاسبه سود بر اساس قیمت مورد معامله و زمان سررسید اوراق را داشته باشند.

بدیهی است برای استفاده از این فایل نیاز است تا نرم افزار Microsoft Excel روی دستگاه شما نصب باشد و بعد از باز کردن فایل در نرم افزار اکسل گزینه های Enable Editing و Enable Content را فشار دهید تا برنامه به صورت کامل و صحیح در اختیار شما قرار گیرد.

در بخش راهنمای این فایل نوشته شده است :

این فایل به منظور محاسبه سریع و راحت نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی بر مبنای قیمت معاملاتی و تاریخ تسویه آن طراحی شده است.
در سلولهای مختلف این فایل فرمولهایی به منظور محاسبه تاریخ و نرخ موثر گنجانده شده است و بنابراین قابل تغییر نیستند، اما سلولهایی که پسزمینه زردرنگ دارند، به عنوان پارامتر ورودی قابل تغییر هستند.

در قسمت بالای صفحه، تاریخ سررسید و تاریخ تسویه را مشخص فرمایید. منظور از تاریخ تسویه، تاریخی است که با فرض معامله بر مبنای قیمت های داده شده، ارزش معامله در آن تاریخ تسویه خواهدشد. در حال حاضر معاملات اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، یک روز کاری پس از آن تسویه خواهد شد.
در این فایل امکانی قرار داده شده است که با استفاده از نرخ مورد انتظار، قیمت اوراق محاسبه شده و یا با تعیین قیمت مورد نظر، سود متناسب با آن محاسبه شود.

با توجه به اینکه در بازار مالی ایران، مبناهای مختلفی برای محاسبه سود وجود دارد، در این نرم افزار همه انواع آنها محاسبه شده و جهت مقایسه با سایر فرصتهای سرمایه گذاری اعلام می شوند.

نرخ موثر: نرخ سودسالانه یا نرخ موثر نرخی است که مقدار موثر سود سالانه اوراق را بر مبنای فرمول های علمی و با توجه به جریانات نقدی آن و تاریخ سررسید محاسبه می کند. این نرخ قابلیت مقایسه با نرخ سود سایر اوراق بهادار از جمله سود سالانه سهام و نرخ بهره در بازارهای بین المللی از جمله LIBOR و EUBOR را دارد. همچنین جهت مقایسه نرخ سود انواع اوراق بهادار یا سپرده های بانکی با نرخ تورم و تعیین فاصله این دو از هم، از این نرخ استفاده می شود. این فرمول، کلیه جریانهای نقدی آتی اوراق بهادار را به زمان حال تنزیل می نماید.

نرخ ساده: نرخ سود سالانه یا ساده در محاسبات ساده و روزمره مردم کاربرد دارد. فاصله قیمتی را در بازه زمانی تا تاریخ سررسید محاسبه کرده و متناسب با طول دوره و طول سال ۳۶۵ روزه آن را بر مبنای سالانه ارائه می نماید. این فرمول بسیار ساده بوده و فقط برای اوراقی که کوپن سود ندارند مانند اسناد خزانه اسلامی یا تنزیل ارزش اسناد تجاری میان بازاریان قابل استفاده است اما برای اوراقی مانند اوراق مشارکت یا سپرده های بانکی که به صورت ماهانه یا سه ماهه پرداخت سود دارند، قابل استفاده نیست. این فرمول به دلیل محاسبات ساده به طور معمول توسط مردم و بازاریان مورد استفاده قرار می گیرد.

نرخ بانکی : ترخ سود سالانه یا معادل بانکی که در سیستم بانکی عموما سودها به صورت ماهانه مورد محاسبه قرار می گیرد و این موضوع هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات صادق است. طبیعی است که جذابیت یک سپرده با نرخ سود ۲۰% و پرداخت ماهانه از جذابیت سپرده دیگر با همان سود اما پرداخت سه ماهه یا سالانه بیشتر است. علت اصلی این جذابیت، علاوه بر سلیقه و تمایل سپرده گذار به دریافت سود ماهانه، ماشين حساب سود بالاتر بودن نرخ سود موثر سپرده ای است که دوره های پرداخت سود کوتاهتری دارد. به عنوان مثال سپرده بانکی با نرخ سود ۲۰% و پرداخت ماهانه دارای سود موثر ۲۱٫۹% است. بنابراین اگر شخصی در مقام مقایسه بین یک سپرده ۲۰ درصدی با پرداخت سود ماهانه و سپرده دیگری با نرخ سود ۲۱٫۵ درصدی و پرداخت سود سالانه باشد، طبیعتا اگر فقط نرخ موثر سود برایش اهمیت داشته باشد، باید سپرده اول را انتخاب نماید چون به میزان ۰٫۴% دارای نرخ سود موثر بالاتری است.
از آنجاکه بیشتر مردم با نرخ های جاری سود در سیستم بانکی و نحوه محاسبه ماهانه آن آشناتر هستند، این نرخ ها مبنای مقایسه سود سپرده های مختلف بانکها و همچنین سایر اوراق بهادار قرار می گیرد. به همین دلیل در این نرم افزار محاسبه بازده اسناد خزانه اسلامی با این فرمول هم انجام می شود تا قابلیت مقایسه با سود سپرده ها در سیستم بانکی نیز برای فعالان بازار فراهم شود.

بهترین ماشین حساب 2020 کدامند؟

حساب و کتاب از دیرباز از جمله دغدغه‌های انسان بوده است. این که میزان آنچه را می‌دهد با آنچه می‌گیرد با هم خوانایی داشته باشد امر مهمی است که همیشه مد نظر انسان بوده و امروزه بیشتر از قبل شاهد این ماجرا هستیم.

روش‌های مختلف در طول تاریخ برای محاسبه عناصر مختلف وجود داشته که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده از خط و نقطه اشاره کرد. با پیشرفت بشر کم‌کم دستگاه‌هایی برای محاسبات، مخصوصا محاسبات مربوط به بازار اختراع شد. از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به چرتکه اشاره کرد.

استفاده از چرتکه آموزش‌های خاص خود را داشت و تحول فراوانی را در دنیای بازار به وجود آورد. کمی بعدتر ماشین‌های حساب اختراع شدند و هر روز بر امکانات و انواع آن افزوده شد. ماشین حساب‌های امروزی قابلیت‌های بسیاری از جمله محاسبات آمار و محاسبات مثلثاتی را نیز در خود دارند.

حال باید دید کدام ماشین حساب و با چه ویژگی‌هایی برای ما مناسب‌ترین گزینه است تا بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم. در ماشين حساب سود ادامه با برخی از بهترین ماشین حساب‌های موجود در بازار آشنا خواهید شد.

1) ماشین حساب Sharp CS-2130 Calculator

بهترین ماشین حساب برای استفاده طولانی مدت

1) ماشین حساب Sharp CS-2130 Calculator

شارپ یکی از شرکت‌هایی است که سابقه‌ای طولانی در صنعت الکترونیک دارد. این شرکت در سال 1912 توسط تاکوجی هایاکاوا بنیان‌گذاری شد و این شروع به کار یکی از قدرتمندترین شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات الکترونیکی بود.

شرکت شارپ به وسیله ریزبینی، دقت و خلاقیت دستاوردهای فوق‌العاده‌ای را در این صنعت به دست آورد و رضایت مشتری‌های خود را به این وسیله جلب کند. از جمله مهم‌ترین محصولات شرکت شارپ، ماشین حساب است. شارپ از مهر و موم‌های اول اختراع ماشین حساب اقدام به تولید این محصول کرد و همین مسئله سبب شده تا این شرکت به عنوان پیشتاز ساخت ماشین حساب شناخته شده باشد.

ماشین حساب CS-2130 یکی از بهترین محصولات برند شارپ به حساب می‌آید. این ماشین حساب در دسته‌بندی ماشین حساب‌های رومیزی قرار گرفته و طراحی و کاربرد ویژه‌ای دارد. استفاده از این ماشین حساب به واسطه صفحه نمایش و دکمه‌های بزرگ آسان است و این موضوع خود یکی از نکات مثبت محصول شناخته می‌شود.

سادگی در عین دقت موضوعی است که در ساخت ماشین حساب CS-2130 به وضوح دیده می‌شود.

این موضوع و همچنین رنگ به کار رفته در محصول باعث زیبایی دوچندان آن شده است. رنگ استفاده شده ماشين حساب سود در ماشین حساب به گونه‌ای انتخاب شده که در محاسبات طولانی مدت و کارهای زمان‌بر موجب خستگی چشم نشود. این محصول جای زیادی نمی‌گیرد و ابعاد آن 185×175×18 میلی‌متر و وزن آن 260 گرم است. حفظ اصول ارگونومیک مسئله‌ای است که باید در ساخت ابزارهای مختلف از جمله ابزارهای محاسباتی مانند ماشین حساب مد نظر قرار گیرد.

دکمه‌های تعبیه شده در این ماشین حساب به اندازه‌ای بزرگ هستند که یک انگشت به راحتی روی آن قرار می‌گیرد و به همین دلیل کمترین میزان خطا برای افراد را نیز ایجاد می‌کند.

نکته بعدی این است که دکمه‌ها بالاتر از سطح ماشین حساب قرار گرفته‌اند و به همین خاطر با فشردن آن، کاربر می‌تواند از انجام صحیح عملیات مورد نظر خود اطمینان داشته باشد.

علاوه بر این حساسیت دکمه‌ها به گونه‌ای است که نیازی به فشار محکم یا ضربه زدن ندارد.

تمامی این ویژگی‌ها باعث می‌شود که ماشین حساب CS-2130 ابزاری دقیق شناخته شده و کمترین میزان خطا حین انجام کار را ایجاد نماید. این محصول به واسطه کیفیت و با دوام بودن از ماشین حساب‌های محبوب به شمار می‌رود.

نکته حائز اهمیت بعدی در طراحی هر ماشین حسابی صفحه نمایش آن است. شاید اگر شما استفاده محدودی از ماشین حساب داشته باشید، خیلی اهمیتی نداشته باشد که اندازه اعداد در صفحه نمایش، رنگ آن و رنگ صفحه زمینه چگونه انتخاب شود؛ اما در صورتی که به صورت حرفه‌ای از ماشین حساب استفاده کنید متوجه خواهید شد که هر کدام از این فاکتورها تا چه اندازه اهمیت دارند.

صفحه نمایش ماشین حساب CS-2130 به گونه‌ای طراحی شده تا اعداد با اندازه بزرگ و با رنگ تیره در پس زمینه‌ای روشن (اما نه سفید) نمایش داده شوند. این موضوع هم باعث کاهش خطاها در خواندن اعداد می‌شود.

استفاده از پایه باعث شده تا کاربر به راحتی بتواند صفحه نمایش را مشاهده کنید و در خواندن اعداد خطایی نداشته باشد.

همچنین صفحه نمایش این ماشین حساب تا 12 رقم را نمایش می‌دهد. جدا کننده سه رقمی تعبیه شده در صفحه نمایش باعث راحتی در خواندن ارقام شده و Key Roll Over باعث ایجاد سرعت در محاسبات می‌شود.

اگر انگشت شما روی یک کلید باشد، می‌توانید با فشاردادن کلیدهای دیگر اعداد را وارد کنید. دکمه =- تعبیه‌شده روی این ماشین‌حساب، قابلیت محاسبات جبر منطقی را داده است. از دیگر ویژگی‌ها CS-2130 می‌توان به امکان ماشين حساب سود تفکیک ارقام به‌صورت سه‌رقمی، کلیدهای MU، IC، K، ∑، -/+، √ (جذر)، % و → و دو حافظه مستقل اشاره کرد.

سود سنواتی و حق تقدم به حساب یک میلیون سهامدار واریز شد

اقتصادنیوز: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده ۲۴ ناشر (شرکت بورسی و فرابورسی) از طریق اطلاعات سامانه سجام به حساب یک میلیون و ۶۹ هزار و ۷۴۶ سهامدار واریز شده است.

سود سنواتی و حق تقدم به حساب یک میلیون سهامدار واریز شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، مدیر اداره پرداخت سود شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از پرداخت سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده ۲۴ شرکت به حساب بیش از یک میلیون سهامدار خبر داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار گزارش داد، «محسن عبدی» در مورد وصول سودهای رسوب شده سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌پذیر افزود: از ابتدای امسال تا نیمه خردادماه، بیش از ۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال سود سنواتی و حق تقدم استفاده نشده ۲۴ ناشر (شرکت بورسی و فرابورسی) از طریق اطلاعات سامانه سجام به حساب یک میلیون و ۶۹ هزار و ۷۴۶ سهامدار واریز شده است که در بین ۴ مورد از پرداختی‌ها به حق تقدم استفاده نشده، تعلق دارد.

وی در مورد مرحله سوم توزیع سود به سهامداران سهام عدالت، اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار سهامدار سهام عدالت همچنان با مشکل شبای معتبر بانکی روبه‌رو هستند.

مدیر اداره پرداخت سود سمات ادامه‌داد: این افراد می‌توانند مشکل شماره شبای معتبر بانکی خود را با مراجعه به سامانه سهام عدالت و یا سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) برطرف کنند و در فهرست مرحله سوم توزیع سود سهامداران سهام عدالت قرار گیرند.

اسامی شرکت هایی که سود سنواتی سهامداران خود را تاکنون پرداخت کردند، به شرح زیر است: شرکت های سرمایه گذاری پردیس (سهام و حق تقدم استفاده نشده)، بیمه حکمت صبا، بیمه نوین، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی(حق تقدم استفاده نشده)، سیمان درود، بورس انرژی، سرمایه گذاری خوارزمی، داروسازی فارابی(حق تقدم استفاده نشده)، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید، فولاد آلیاژی ایران، کشتیرانی دریای خزر، بانک کارآفرین، سرمایه گذاری بوعلی، گوره توسعه مالی مهر آیندگان، پست بانک، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم استفاده نشده)، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری صنعت بیمه، جنرال مکانیک و بانک ملت

سامانه سجام چیست؟

سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود.

بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا