درآمد از فارکس

کتاب تجارت مبتدی

برخی از کشورهای مقصد صادراتی تحلیل شده در ادامه ارائه شده است:

کتاب های حقوقی مفید برای آمادگی آزمون وکالت

هرچند در سال‌های اخیر پیچیدگی فراوانی در آزمون‌ وکالت دیده شده است اما همچنان این آزمون از جمله آزمون‌های «قانون‌محور» است و مطالعه قوانین در کنار جزواتی که این پیچیدگی را برای داوطلبان قابل ‌فهم کند، اهمیت به‌سزایی دارد. به همین دلیل تسلط بر قوانین و آرای وحدت رویه در اولویت مطالعه داوطلبان است. بنابراین یکی از دغدغه های داوطلبان آزمون وکالت انتخاب بهترین منابع آزمون وکالت برای مطالعه هست و اینکه کدام کتاب می‌تواند برای آمادگی آن ها در آزمون وکالت مفید باشد.

کتابی که برای همه داوطلبان، بهترین منبع آزمون وکالت باشد وجود ندارد!

بهترین منبع یا کتاب حقوقی مرتبط با مواد امتحانی آزمون وکالت برای همه طیف داوطلبان وجود ندارد! در واقع کتاب یا منبعی برای آزمون وکالت وجود ندارد که به قطعیت بتوان گفت این کتاب تجارت مبتدی کتاب تجارت مبتدی کتاب یا جزوه می‌تواند برای همگان مثمر ثمر و نتیجه بخش باشد. داوطلبان آزمون وکالت شرایط و ویژگی یکسانی ندارد که این میتواند در سبک زندگی و استعداد و توان ذهنی تا پایه تحصیلی و پیش زمینه مطالعاتی متنوع باشد. با توجه به حجم کتب و جزوات موجود در حوزه آزمون وکالت مطلوب است ابتدا شرایط و سطح داوطلب ارزیابی شود و هر داوطلب براساس شناخت خود به مطالعه منابع مورد نیاز بپردازد. بر این اساس در ادامه منابع آزمون وکالت برای سطح داوطلب و فرصت و زمان مطالعه ارائه شده است.

با توجه به سطح آمادگی و زمانی که برای مطالعه دارید، کتاب‌های حقوقی پیشنهادی برای آمادگی آزمون وکالت مشاهده کنید.

منابع آزمون وکالت با پایه ضعیف و زمان مطالعه زیاد

برای داوطلبان با پایه درسی کاملا ضعیف که فرصتشان برای مطالعه یک سال باشد و بخواهند منابع درسی را مطالعه کنند، منابع زیر پیشنهاد می شود:

حقوق مدنی

 • حقوق مدنی ۱: حقوق مدنی اشخاص و محجورین دکتر صفایی/دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد۱ – اشخاص و اموال
 • حقوق مدنی ۲: دوره مقدماتی حقوق مدنی – اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان
 • حقوق مدنی ۳: دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد۲ – قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی
 • حقوق مدنی ۴: مسئولیت مدنی – الزامات خارج از قرارداد دکتر صفایی
 • حقوق مدنی ۵: مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی
 • حقوق مدنی ۶: دوره حقوق مدنی – عقود معین جلد۱ – معاملات معوض، عقود تملیکی دکتر کاتوزیان
 • حقوق مدنی ۷: دوره حقوق مدنی – عقود معین جلد۲ – مشارکتها، صلح دکتر کاتوزیان / دوره حقوق مدنی – عقود معین جلد۳ – عطایا دکتر کاتوزیان
 • حقوق مدنی ۸: دوره مقدماتی حقوق مدنی – درس‌هایی از شفعه، وصیت، ارث دکتر کاتوزیان / ارث | دکتر شهیدی
 • تست و سوالات طبقه بندی حقوق مدنی: تست حقوق مدنی جرعه نوش جلد اول و دوم + آزمون یار حقوق مدنی حسینی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

حقوق اساسی

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) درس حقوق اساسی به مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

متون فقهی در حد تحریرالوسیله

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) متون فقه در حد تحریر الوسیله امام خمینی (ره) مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

مجموعه آزمون‌ های وکالت

منابع آزمون وکالت با پایه ضعیف و زمان مطالعه کم

برای داوطلبان با پایه درسی ضعیف که فرصتشان برای مطالعه ۶ تا ۸ ماه باشد، منابع زیر پیشنهاد می شود:

حقوق مدنی

 • حقوق مدنی ۱ تا ۸: مجموعه دو جلدی آموزش جامع حقوق مدنی دکتر توکلی
 • تست و سوالات طبقه بندی حقوق مدنی: تست حقوق مدنی دکتر شهبازی

آیین دادرسی مدنی

 • آیین دادرسی مدنی ۱ تا ۳: مجموعه دو جلدی آموزش جامع آیین دادرسی مدنی دکتر توکلی
 • تست و سوالات طبقه بندی آیین دادرسی مدنی: تست آیین دادرسی مدنی دکتر السان

حقوق تجارت

حقوق جزای عمومی

  / کمک حافظه حقوق جزای عمومی شادی عظیم زاده
 • تست و سوالات طبقه بندی حقوق جزای عمومی: تست حقوق جزای عمومی شادی عظیم زاده + تست حقوق جزای عمومی ساولانی

حقوق جزای اختصاصی

  / کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی جلد اول شادی عظیم زاده
 • تست و سوالات طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی: تست حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

حقوق اساسی

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) درس حقوق اساسی به مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

متون فقهی در حد تحریرالوسیله

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) متون فقه در حد تحریر الوسیله امام خمینی (ره) مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

مجموعه آزمون‌ های وکالت

منابع آزمون وکالت با پایه متوسط و زمان مطالعه زیاد

برای داوطلبان با پایه متوسط یا بالاتر که فرصتشان برای مطالعه یک سال باشد، منابع زیر پیشنهاد می شود:

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

حقوق جزای عمومی

  / شرح نموداری آزمونی حقوق جزای عمومی حسین وند
 • تست و سوالات طبقه بندی حقوق جزای عمومی: تست حقوق جزای عمومی شادی عظیم زاده + تست حقوق جزای عمومی ساولانی

حقوق جزای اختصاصی

  / دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی کامفر
 • تست و سوالات طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی: تست حقوق جزای اختصاصی شادی عظیم زاده + تست جزای عمومی دکتر کامفر

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

  / اصول فقه ویژه آزمون وکالت فرامرزی
 • تست و سوالات طبقه بندی اصول فقه: اصول فقه تطبیقی دکتر نامداری + هزار تست اصول فقه سمیع پور

حقوق اساسی

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) درس حقوق اساسی به مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

متون فقهی در حد تحریرالوسیله

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) متون فقه در حد تحریر الوسیله امام خمینی (ره) مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

مجموعه آزمون‌ های وکالت

منابع آزمون وکالت با پایه متوسط و زمان مطالعه کم

برای داوطلبان با پایه متوسط یا بالاتر که فرصتشان برای مطالعه ۶ تا ۸ ماه باشد، منابع زیر پیشنهاد می شود:

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

حقوق جزای عمومی

  / شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی غفوری
 • تست و سوالات طبقه بندی حقوق جزای عمومی: تست حقوق جزای عمومی ساولانی

حقوق جزای اختصاصی

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

حقوق اساسی

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) درس حقوق اساسی به مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

  (شامل درسنامه و تست حقوق اساسی)

متون فقهی در حد تحریرالوسیله

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) متون فقه در حد تحریر الوسیله امام خمینی (ره) مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

  (منتخب و درسنامه آزمونی تحریرالوسیله و تست های تالیفی و سوالات ادوار گذشته آزمون مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه) / مجموعه سوالات و تست تحریرالوسیله سمیع پور ((شامل تست های تالیفی و سوالات ادوار گذشته آزمون مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه بدون درسنامه و شرح آزمونی)

مجموعه آزمون‌ های وکالت

منابع آزمون وکالت برای هر سطح آمادگی و زمان مطالعه خیلی کم

برای داوطلبان با هر پایه درسی که فرصتشان برای مطالعه کمتر از ۶ ماه باشد، منابع زیر پیشنهاد می شود:

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

  / مختصر حقوق تجارت دکتر توکلی
 • تست و سوالات طبقه بندی حقوق تجارت:ساده ساز حقوق تجارت دکتر فرحناکیان

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

حقوق اساسی

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) درس حقوق اساسی به مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

  (شامل درسنامه و سوالات طبقه بندی شده هر موضوع همراه با پاسخ تشریحی)

متون فقهی در حد تحریرالوسیله

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) متون فقه در حد تحریر الوسیله امام خمینی (ره) مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

  (منتخب و درسنامه آزمونی تحریرالوسیله) / مجموعه سوالات و تست تحریرالوسیله سمیع پور (شامل تست های تالیفی و سوالات ادوار گذشته آزمون مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه بدون درسنامه و شرح آزمونی)
 • متون فقه مرکز و کانون وکلا سینجلی (شامل نکات مهم آزمونی ابواب آزمونی تحریرالوسیله) + تست فقه کانون وکلا (شامل تست های تالیفی ابواب وکالت، شهادات و حدود)

مجموعه آزمون‌ های وکالت

مجموعه قانون برای آمادگی آزمون وکالت

همانطور که قبلا گفته شد، آزمون وکالت آزمونی قانون محور کتاب تجارت مبتدی می باشد و تسلط بر قوانین و قانون خوانی از درجه اهمیت بالایی در آمادگی آزمون وکالت برخوداراهست. مجموعه قوانین سایت حقوقی اختبار مجموعه‌ای کامل و به روز است که به شکل رایگان در اختیار داوطلبان آزمون وکالت قرار دارد. قوانین همچنین توسط برخی از ناشران به صورت کاغذی منتشر می شوند که با توجه به اصلاحات و تغییرات احتمالی در قوانین نیاز به بروزرسانی دارند (بروز کردن کتاب چاپی میتواند هزینه بر باشد)، علاوه بر آن امکان وجود غلط‌های املایی و چاپی وجود دارد.

قوانین خاص و آرای وحدت رویه برای آمادگی آزمون وکالت

آرای وحدت رویه در سال های اخیر بیش از گذشته مورد توجه طراحان سوالات آزمون وکالت قرار گرفته‌اند. برای مطالعه آرای وحدت رویه نیاز به کتاب خاصی نیست و می‌توانید تمامی آرا وحدت رویه را در پایگاه خبری اختبار به صورت رایگان مطالعه کنید. هر چند برخی ناشران این آرا را به صورت مجموعه‌های کاغذی نیز گردآوری و منتشر می‌کنند، ولی از آنجا که مرتباً آرای جدیدی از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود، این کتب نیاز به اصلاح و بروزرسانی پیدا می‌کنند. بنابراین استفاده آرا وحدت رویه به روز شده وبسایت اختبار ساده تر و مفیدتر است.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

اسکودا در آزمون وکالت سال‌های ۹۸ و ۹۹ فهرست قوانین و مقررات خاصی را که منبع احتمالی سوالات آزمون وکالت بودند به شکل مشخص اعلام کرد. در آزمون‌های سال‌های گذشته چنین فهرستی اعلام نمی‌شد که این موضوع باعث سردرگمی داوطلبان بود.

در وب سایت اختبار فهرست قوانین خاص بروز (قوانین و مقررات خاص آزمون وکالت ۹۹) به همراه محتوای این قوانین به صورت رایگان در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

ضمناً فهرست قوانین خاصی که منبع آزمون وکالت ۱۴۰۰ خواهند بود هنوز اعلام نشده است.

قوانین خاص آزمون وکالت اسکودا

تست قوانین خاص آزمون وکالت

برخی مولفین سوالات چهارگزینه ای و تستی مرتبط با قوانین خاص آزمون وکالت را گردآوری یا تالیف کرده اند. کتاب‌های سوالات چهارگزینه و تست قوانین خاص می توانند برای تسلط بهتر به این قوانین برای آزمون وکالت مفید باشند.

معرفی 18 کتاب بازاریابی معروف ایران و جهان

برای رسیدن به بهترین نتیجه در به کار بردن تکنیک‌های بازاریابی و پیاده‌سازی آن‌ها در استراتژی‌های کسب‌وکار هیچ‌چیز بهتر از مطالعه و بررسی آثار و کتاب‌های برجسته در این زمینه نیست.

با توجه به تعداد زیاد کتاب‌ها در زمینه مدیریت بازاریابی، بررسی همه این کتاب‌ها کار ساده‌ای نیست. از طرفی با توجه به محدودیت زمان، بهتر است که کتاب‌های خوب و بااعتبار را بشناسیم و آن‌ها را منبع اصلی علمی و کاربردی خود قرار دهیم.

در این نوشتار 18 کتاب بازاریابی معتبر و معروف که می‌تواند منابع خوبی برای مطالعه بیشتر در این زمینه باشد معرفی ‌شده‌است. البته مطالعه هر کتابی خالی از لطف نیست و قطعاً دید جامع‌تری می‌دهد. ولی توصیه می‌کنیم با توجه به شهرت و اعتبار کتاب‌های مطرح‌ شده، کتاب‌های این نوشتار را حتماً در لیست مطالعه خود قرار دهید.

1- کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر

کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر

کتاب بازاریابی کاتلر سال 2010 توسط فلیپ کاتلر پدر علم بازاریابی نوشته ‌شده‌است. کاتلر در این کتاب اصول اولیه بازاریابی و چارچوب خلق ارزش برای مشتری را توضیح داده است. برای شروع کار و مطالعه در زمینه بازاریابی اولین منبعی که باید مطالعه شود این کتاب است. با خواندن کتاب تجارت مبتدی این کتاب معانی و اصول بازاریابی را درمی‌یابید و دید جامع و کامل نسبت به علم بازاریابی پیدا می‌کنید. ویرایش هفدهم این کتاب شامل ترندهای بازاریابی و مثال‌های جدید نیز هست.

ترجمه فارسی این کتاب در بازار موجود است. کتاب بازاریابی را می‌توانید از اینجا تهیه کنید.

2- کتاب نسل چهارم بازاریابی کاتلر

نسل چهارم بازاریابی کاتلر

در این کتاب که سال 2017 منتشر شده، کاتلر نسل بعدی بازاریابی را معرفی کرده است. این کتاب نظرات جدید آقای کاتلر است و در آن با توجه به تغییرات دنیای بازاریابی نکاتی برای اصلاح دید سنتی بازاریابی بیان‌ شده و نکاتی کاملاً جدید نیز بررسی ‌شده است. مطالعه این کتاب بعد از کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر توصیه می‌شود.

این کتاب به شما کمک می‌کند با تغییرات بازاریابی در دنیای دیجیتال پیش بروید و مشتریان بیشتری جذب کنید. امروزه افراد زمان کمتری را به توجه به برندها اختصاص می‌دهند و با برندهای بسیاری در اطراف خود برای انتخاب مواجه هستند. بنابراین شما باید برخیزید و روبروی آن‌ها قرار بگیرید و توجه مخاطب را جلب کنید و پیام خود را منتقل کنید.

این کتاب نیز به فارسی ترجمه‌ شده‌است. برای تهیه و اطلاعات بیشتر کتاب نسل چهارم بازاریابی می‌توانید از این لینک استفاده کنید.

3- کتاب برنامه‌ریزی بازاریابی: مفاهیم، الگوها، ساختارها، استراتژی‌ها

کتاب برنامه‌ریزی بازاریابی علی اکبر اسلام

اگر در زمینه برنامه‌ریزی بازاریابی قصد مطالعه کتابی دارید، کتاب برنامه‌ریزی بازاریابی، مفاهیم، الگوها، ساختارها، استراتژی‌ها تألیف شده توسط علی‌اکبر اسلام را بخوانید.

این کتاب جنبه‌ها و ابعاد مختلف برنامه‌ریزی بازاریابی را با ملاحظات استراتژیک و تاکتیکی (بلندمدت و کوتاه‌مدت) و با نگرشی علمی و کاربردی موردتوجه قرار می‌دهد. هدف کلی این کتاب، بیان تئوری‌ها و آموزش نحوه به‌کارگیری برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی بازاریابی است. به عبارتی نحوه طراحی و اجرای برنامه‌های بازاریابی بیان می‌کند.

این کتاب در پنج فصل تهیه‌ شده‌است. برای تهیه کتاب برنامه ریزی بازاریابی می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

تبلیغ در فضای وب‌سایت‌های معتبر ایرانی در مدیااد

مدیااد، به شما کمک می‌کند تا کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکار خود را در معتبرترین وب‌سایت‌های ایرانی اجرا کنید و برند خود را در مقابل چشم مخاطبان هدفتان قرار دهید.

4-کتاب بازاریابی استراتژِیک: نگرش راهبردی

بازاریابی استراتژیک با نگرش راهبردی کارل جان آلیسیم

کتاب بسیار خوب در زمینه بازاریابی استراتژیک که البته نکات دشواری در آن بیان ‌شده‌است و بعد از کتاب‌های ابتدایی برای یادگیری نکات پیچیده‌تر توصیه می‌شود. در این کتاب که نوشته کارل جان آلیسیم است، فرآیند برنامه‌ریزی بازاریابی استراتژیک، مأموریت، استراتژی‌های ارزش و تعریف بازار و بسیاری از مباحث مهم دیگر بیان ‌شده‌است. همچنین نحوه تحلیل داخلی، تحلیل مشتری، صنعت و رقیب و … را توضیح می‌دهد.

ترجمه فارسی این کتاب هم در بازار موجود است و می‌توانید کتاب بازاریابی استراتژیک را از این لینک تهیه کنید.

5- کتاب استراتژی‌های بازاریابی با رویکردی تصمیم محور

کتاب استراتژی‌های بازاریابی با رویکردی تصمیم محور اورویل سی واکر

اگر می‌خواهید در زمینه استراتژی بازاریابی نگاه عمیق‌تری داشته باشید، کتاب استراتژی‌های بازاریابی منتشر شده توسط دفتر پژوهش‌های فرهنگی گزینه مناسبی است. این کتاب که نوشته اورویل سی واکر است، هم مانند بقیه کتاب‌ها ابتدا کلیات بازاریابی را بیان و سپس در زمینه تدوین و پیاده‌سازی استراتژی بازاریابی نکات عمیق‌تر و تخصصی‌تری را عنوان می‌کند.

6- کتاب جنگ بازاریابی

کتاب جنگ بازاریابی آل ریس

جنگ بازاریابی نوشته آل ریس و جک تروت، کتابی است که در آن بهترین تاکتیک‌های دفاعی چریکی و همچنین جدیدترین قوانین تجاری، آموزش داده‌ شده‌است. آل ریس در این کتاب، تجارت و بازاریابی را از جهت نیاز به استراتژی به جنگ تشبیه کرده و دنیای تجارت را از دیدگاهی استراتژیک بررسی می‌کند. این کتاب پرفروش‌ترین کتاب تجاری جهانی معرفی ‌شده‌است.

7- کتاب خبر ربایی، پدیده نوظهور در بازاریابی

کتاب جنگ بازاریابی آل ریس و جک تروت

کتاب خبر ربایی نوشته محمود محمدیان و محمد مرشدی صائین از انتشارات مهربان است.در این کتاب توضیح داده شده چگونه با هوشمندی جلوی هزینه‌های میلیاردی در تبلیغات را بگیریم و به همان اندازه اثربخش باشیم؟

این کتاب مهارتی در بازاریابی به نام خبر ربایی را توضیح می‌دهد و بیان می‌کند که کسب‌وکارها باید اخبار و اتفاقات جامعه را دنبال کنند. سپس با توجه به روحیات مخاطب و متناسب با شرایط جامعه عکس‌العمل مناسب در برقراری ارتباط با مشتریان و یا جذب مشتری جدید نشان دهند. از دیدگاه این کتاب یک کارشناس بازاریابی باید توانایی استفاده صحیح از فضای اجتماعی حول کسب‌وکار خود را داشته باشد. مزیت استفاده از این رویکرد این است که در زمان کم می‌توان بیشترین توجهات را برند خود جلب کرد. برای تهیه و مطالعه کتاب خبر ربایی می‌توانید از این طریق استفاده کنید.

8- کتاب استراتژی اقیانوس آبی (Blue Ocean)

کتاب اقیانوس آبی چان کیم

کتاب استراتژی اقیانوس آبی کتابی است در زمینه بازاریابی استراتژیک که حاصل تلاش بیست‌ساله چان کیم و رنه مابورنیا است. نویسندگان این کتاب با بررسی بیش از 150 حرکت استراتژیک دنیا در بیش از 30 صنعت متفاوت در 100 سال گذشته کتاب استراتژی اقیانوس آبی را کتاب تجارت مبتدی تألیف کرده‌اند. در این کتاب، رویکردی ترکیبی (ترکیب استراتژی تمایز و استراتژی کاهش هزینه) برای استراتژی سازمانی بیان ‌شده‌است. چان کیم راه موفقیت در کسب‌وکار را عدم رقابت با کسب‌وکارهای مشابه می‌داند و معتقد است باید با خلاقیت و راهکارهای درست مسیر متفاوت خود برای ارائه محصول را پیدا کرد و برای محصول خود تقاضا خلق کرد.

9- کتاب اصول بازاریابی داده محور- یا 15 معیاری که هر بازاریاب باید بداند.

اصول بازاریابی داده محور مارک جفری

این کتاب نوشته مارک جفری، کتابی پایه‌ای برای بازاریابی داده محور است. کتاب اصول بازاریابی داده محور یک راهنمای روشن برای استفاده از یک رویکرد استراتژیک محکم و دقیق است که منجر به دستیابی به سود قابل‌توجه می‌شود.

10- کتاب گاو بنفش (Purple cow)

کتاب گاو بنفش سث گادین

کتاب گاو بنفش از کتاب‌های معروفی است که مطالعه آن به هر کس که در حوزه بازاریابی قصد فعالیت دارد توصیه می‌شود. این کتاب نوشته سث گودین، از نویسندگان شاخص در بازاریابی و مدیر بازاریابی اسبق شرکت یاهو است. تمرکز کلی گاو بنفش بر استراتژی تمایز در بازاریابی است و متفاوت بودن را تنها راه موفقیت در کسب‌وکار می‌داند. درواقع بیان می‌کند که افزایش تمایل به کارهای شگفتی‌آفرین، ایمنی در مقابل رقیبان را به همراه دارد.

11-کتاب بازاریابی محتوایی، کسب مشتریان بیشتر با بازاریابی کمتر

بازاریابی محتوایی جوپولیستی

نویسنده این کتاب، جوپولیتسی، پدر بازاریابی محتوا است. درواقع او اولین کسی است که اصطلاح بازاریابی محتوا را معرفی کرده است و در این کتاب مباحث مربوط به بازاریابی محتوا را به‌خوبی بررسی و بیان کرده است. طبق تعریف جوپولیستی، بازاریابی محتوا، انتشار اطلاعات مفید و در ارتباط با حوزه کسب‌وکار برای مخاطبان است و هدف از این کار، ترغیب مخاطب به انجام یک رفتار خاص و یا تغییر رفتار است.

تبلیغ در فضای محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های موبایل در تپسل

تپسل، به شما کمک می‌کند تا کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکار خود در فرمت‌های مختلف تبلیغاتی (ویدئویی، بنری، همسان، ریتارگتینگ) را در محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها و بازی‌های موبایلی اجرا کنید و برند خود را در مقابل چشم مخاطبان هدفتان قرار دهید.

این کتاب که ترجمه آن توسط انتشارات آرنا و به ترجمه سجاد خزایی و مریم نجفی در بازار موجود است و می‌توانید از marketingshop نیز تهیه کنید.

12- کتاب بازاریابی محتوایی در رسانه‌های اجتماعی

کتاب بازاریابی محتوایی در رسانه های اجتماعی جیم بری

کتاب بازاریابی محتوایی در رسانه‌های اجتماعی نوشته جیم بری با ترجمه مریم نجفی توسط انتشارات نسل روشن عرضه ‌شده‌است. این کتاب توضیح می‌دهد که چگونه محتوای دیجیتال، رسانه‌های اجتماعی و روش‌های بهینه‌سازی موتورهای جستجوگر (سئو) در کنار هم باعث افزایش ترافیک وب‌سایت، افزایش لید و افزایش فروش می‌شود. این کتاب دومین منبع معتبر بعد از کتاب جوپولیستی در زمینه بازاریابی محتوایی است.

13- کتاب استراتژی‌های محتوایی شرکت

کتاب استراتژی‌های محتوایی شرکت کوین پی نیکولز

کتاب استراتژی محتوایی نوشته کوین پی.نیکولز، یک راهنمای خوب برای چگونگی تهیه و پیاده‌سازی استراتژی‌های محتوایی است. این کتاب مزایای استراتژی محتوا برای کسب‌وکارها را به‌خوبی بیان می‌کند.

14- کتاب بازی پردازی در بازاریابی

کتاب بازی پردازی در بازاریابی اسکات هریس

اگر علاقه‌مند به مباحث بازی‌سازی و گیمیفیکیشن هستید، توصیه می‌کنیم کتاب بازی پردازی در بازاریابی را مطالعه کنید. در این کتاب بازی پردازی به‌عنوان یک روش برای رقابت در بازار مطرح‌ شده‌است. با ایجاد بازی و سرگرمی می‌توان با مخاطب تعامل کرد و درنهایت رفتار او به سمت خرید تغییر داد. کارشناسان فروش و بازاریابی معتقدند بازی پردازی یا گیمیفیکیشن می‌تواند میزان فروش را 100 تا 150 درصد افزایش دهد.

15- کتاب تحقیقات بازاریابی

کتاب تحقیقات بازاریابی نارش کی مالهوترا

تحقیقات بازاریابی از فرآیندهای بنیادین در هر کسب‌وکار محسوب می‌شود. اگر در زمینه بازاریابی در هر صنعتی فعال هستید، مطالعه در زمینه تحقیقات بازار و مخصوصاً کتاب نارش کی مالهوترا را برای رشد کسب‌وکار شما توصیه می‌کنیم. ترجمه این کتاب را نشر مهربان منتشر کرده است. در این کتاب شش مرحله فرآیند تحقیقات بازاریابی به‌طور کامل توضیح داده‌ شده‌است.

16- کتاب مدیریت رفتار مصرف‌ کننده

کتاب مدیریت رفتار مصرف‌کننده سولومون

این کتاب منبع خوب برای یادگیری مهارت‌های بازاریابی و شناخت رفتار مصرفی مشتریان است. رفتار مصرف‌کننده ازجمله مباحث تأثیرگذار در مدیریت بازاریابی است که دانش مربوط به آن برای کسب‌وکارها در هر صنعتی ضروری است. با مطالعه این کتاب که نوشته مایکل آر. سولومون است، شناخت خوبی نسبت به رفتار مصرف‌کننده و با بررسی مثال‌های متعددی که در کتاب گفته‌شده، دید کاملی نسبت به آن پیدا می‌کنید.

17- کتاب Permission Marketing یا بازاریابی اجازه‌ای

 کتاب بازاریابی اجازه‌ای سث گادین

بازاریابی اجاره‌ای اثر دیگری از سث گادین نویسنده کتاب گاو بنفش است. این کتاب نیز ازجمله کتاب‌های مهم در حوزه بازاریابی است. سث گادین در این کتاب تحولات بازاریابی را در طول زمان بررسی و تفاوت‌های رویکرد بازاریابی درگذشته و حال را مقایسه می‌کند. درگذشته بازاریابی به مفهوم آگاهی‌رسانی به مخاطب به‌صورت اجباری بوده است ولی در حال حاضر مخاطب انتخاب می‌کند که در معرض کدام تبلیغات و رسانه‌ها قرار بگیرد و در بعضی از انواع بازاریابی، مخاطب خود به سراغ کسب‌وکار می‌رود. عنوان این کتاب برگرفته از همین حق انتخاب و به‌اصطلاح اجازه از مشتری است و اصطلاح بازاریابی اجازه‌ای ابداع خود سث گادین است. ترجمه این کتاب در حال حاضر در بازار موجود نیست ولی کتاب بازاریابی اجاره ای را در گوگل بوک به‌صورت آنلاین می‌توانید مطالعه کنید.

18- کتاب بازاریابی چریکی

کتاب بازاریابی چریکی لوینسون

بازاریابی چریکی یا پارتیزانی ازجمله رویکردهای مفید بازاریابی برای کسب‌وکارهای کوچک است. این نوع بازاریابی به مفهوم ایده‌های بازاریابی با هزینه‌های کم و تأثیرات بالا در افزایش سهم بازار است. کتاب بازاریابی چریکی نوشته جی کن راد لوینسون را انجیل بازاریابی کارآفرینانه می‌نامند و متخصصین معتقدند هر صاحب و یا کارشناس بازاریابی در کسب‌وکار کوچک باید آن را مطالعه کرده باشد.

“” کسب و کار خود را با صادرات توسعه دهید “”

آموزش صادرات و صادرات کالا روشی برای افزایش فروش و سودآوری کسب وکار است. با صاردات کالا شما می توانید به بازارهای بیشتر و در نتیجه مشتریان بیشتر دسترسی کتاب تجارت مبتدی داشته باشید. این امر باعث افزایش حجم تجارت شما و سودآوری بیشتر می شود.

در این بخش از سایت آیسکپورت (Ixport) اطلاعات کاملی برای یادگیری از کلیه سطوح مبتدی تا حرفه ای صادرات ارائه شده است. سایر اطلاعات ارائه شده در سایت عبارتند از:

 1. تحلیل کشورها و گروه های کالایی صارداتی : اطلاعاتی کاملی از بازارهای صادراتی و تحلیل کشورهای مختلف و گروه های کالایی مختلف ارائه گردیده است. برای تحلیل تخصصی تر . و بیشتر بازارهای صادراتی. شما می توانید. از طریق تعریف پروژه .با متخصصان تحلیل. بازار ما در ارتباط. باشید که در بخش متخصصی. تحلیل بازار ، لیست این همکاران. آورده شده است. سایت ایکسپورت .ساختار، کیفیت و تکمیل پروژه را تضمین .نموده و همچنین پرداخت بین طرفین .را از طریق سایت آیکسپورت .انجام میشود.
 2. مشاوره با متخصصان. صادرات : برای مشاوره صاردات لیستی. از متخصصان مرتبط .در سایت ارائه شده است. که شما می توانید. از طریق ارسال کتاب تجارت مبتدی پیام، برقراری تماس تلفنی .و یا تنظیم ملاقات حضوری با این متخصین. امور صادرات در ارتباط باشید.
 3. دوره ها و مطالب آموزشی. صادرات : مطالب آموزش. تخصصی و دوره های آنلاین .مختلفی در سایت آیکسپورت. به صورت رایگان ارائه شده است. از طریق بخش آموزش. صادرات شما می توانید. به این مطالب دسترسی. داشته باشید. همچنین در بخشی. در سایت وجود دارد. که دوره‌های سایر متخصصین صادراتی. در ان بخش گردیده است. برای آموزش صاردات. محتوای مختلفی در سایت. قرارداد شده است. برخی از این. دوره ها حضوری و برخی دیگر. به صورت آنلاین قابل خریداری است.

برای هر گونه سوال شما می توانید با جامعه متخصصیان ما در ارتباط باشید.

اولین گام

توانایی خود برای صادرات را ارزیابی نمایید

آیا شما بدنبال افزایش و رشد کسب و کار خود برای صادرات هستید؟ توان شرکت و کسب و کار خود را در خصوص ورود به اولین بازار صادراتی یا توسعه به بازارهای جدید صارداتی یا ورود به بازارهای صادراتی چالشی و دارای رقابت بالا ارزیابی نماید.

دومین گام

کسب آمادگی برای صادرات

به منظور داشتن کسب و کار بین المللی موفق ، شما باید خدمات و محصولاتی ارائه دهید که افراد در سراسر جهان به آنها نیاز دارند. در این میان باید به میزان تعهد خود، منابع، مهارت ها و اطلاعات و دانش به منظور تداوم فعالیت های صادرات خود اطمینان داشته باشید. با مطالعه این بخش از سایت ixport ، ” چگونگی آمادگی برای صادرات ” را آموزش می بینید.

کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ فرصتهای بسیاری برای توسعه فعالیتهای خود در حوزه های صادراتی دارند. سایت آیکسپورت سعی دارد تا با آموزش گام به گام و جامعه خود ، ضمن ارزیابی توانایی شما برای صادرات ، در حد توان خود آموزش های لازم جهت ارتقا و افزایش توان شما در امور صادراتی را ارائه دهد.

برای مشاهده دوره های آنلاین آموزش صادرات شما می توانید از سایتهای youtube.com با کلیدواژه‌ How to export استفاده نمایید.

سومین گام

راهنمای جامع صادرات با محتوای کامل و فراگیر

اگر به دنبال اموزش حرفه ای و جامع صادرات و مشاهده تمامی محتواهای لازم در یک جا هستید توصیه میکنم بخش راهنمای جامع صادرات را مطالعه نمایید.

در این بخش اطلاعات کاملی در از راه اندازی کسب و کار تا دریافت وجه کالای صادراتی ارائه شده است.

راه اندازی کسب و کار صارداتی، استراتژی صارداتی، تحلیل بازار، انعقاد قرارداد، آماده سازی کالای صادراتی، مدیریت ریسک، موارد حقوقی و مالکیت معنوی، حمل و نقل بین المللی، روشهای پرداخت بین المللی و … بخشی از مطالب این بخش است.

چهارمین گام

تحلیل بازارهای صادراتی

یکی از مراحل اصلی فعالیت صادراتی آشنایی با کشور مقصد صادراتی است. بازرگانان در ابتدا نیاز دارند تا از تراز تجاری و حجم صادرات و واردات، سیاستهای اقتصادی و سیاسی، قوانین و مقررات مرتبط با واردات و سرمایه گذاری کتاب تجارت مبتدی و ثبت برند و شرکت و …. اطلاعات داشته باشند. همچنین تحلیل فرصتهای و مزیتهای تجاری، رقبای بالقوه بازار، منابع اطلاعاتی موجود از هر بازار نیز بسیار مهم است. ما در بخش تحلیل بازارهای صادراتی سعی کرده ایم تا این مجموعه اطلاعات را ارائه نماییم. مطالعه این بخش را به همه توصیه می کنیم. در ادامه جهت آشنایی با برند سازی بین المللی ، به مقاله برند سازی بین المللی سایت مراجعه نمایید.

برخی از کشورهای مقصد صادراتی تحلیل شده در ادامه ارائه شده است:

پنجمین گام

تحلیل بازار گروه های مختلف کالایی

بخش عمده ای از کالاهای غیر تخصصی صادراتی محصولات کشاورزی است. با توجه به همجواری ایران با کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، ترکیه، قطر، عمان و … صادرات محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای برای ایران برخوردار است. در این بخش سعی شده است تا اطلاعات کاربردی و مفیدی در این خصوص ارائه شود.
برای بررسی بررسی بازار سایر گروه های کالای به بخش تحلیل گروه های کالایی صادراتی مراجعه نمایید.

صاد رات زعفران صا درات سیب
صاد را ت گوجه فرنگی صا در ات خرما
صادرات سیب زمینی صادرا ت سیب زمینی صاد رات پسته صادرات پسته
صادرات میوه خشک صادر.ات میوه های خشک صا.درات پیاز
صادرات گندم صادرا.ت گندم صاد.رات هندوانه صادرات هندوانه
صادرات پرتقال صاد.را ت پرتقال صاد.رات سیر صادرات سیر

ششمین گام

آشنایی با مراحل صادرات کالا و اسناد مورد نیاز برای صادرات

براي شروع فعالیت بازاریابی و صادرات به صورت اصولی پیشنهاد می شود در نخستین گام دانش خود را در این زمینه ارتقا دهید. بدین منظور مطالعه کتابهای مرتبط با بازاریابی ، امور گمرکی و ترخیص کالا ، قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا و اصول و چارچوب حقوقی قراردادهاي بین المللی بازرگانی توصیه میشود. شرکت در دوره های آموزشی به منظور ارتقاء دانش تخصصی بازرگانی نیز توصیه می شود. برای دستیابی به دورههاي آموزشی به بخش دوره های آموزشی صادرات مراجعه نمایید.

مراحل صدور کالا را میتوان به شرح زیر فهرست نمود:

اول: صادرات کالا چیست و برای شروع مراحل صادرات می بایست چه نکاتی را رعایت نماییم؟

دوم: چگونه مشتری مناسب پیدا کنیم و تحقیقات بازار انجام دهیم؟

سوم: فرایند و مراحل صادرات در گمرک و کتاب تجارت مبتدی سایر مراجع در داخل کشور و خارج از کشور چگونه است؟ تعرفه صادرات چقدر است؟

چهارم: در خصوص بسته بندی کالا صادراتی ، حمل و بیمه چه نکاتی را در گام های صادراتی می بایست در نظر گرفت؟

پنجم: برای موضوعات دریافت پول و تضامین لازم آیا تمهیداتی در حوزه کالای صادراتی در نظر گرفته اید؟

ششم: تشریفات صادرات در ایران و گامهای اجرایی آن

برای مطالعه دقیق گام های صادرات مقاله مراحل کتاب تجارت مبتدی صادرات کالا را مطالعه نمایید.

معرفی ۱۵ کتاب مهم برای دروس تخصصی رشته اقتصاد

علم اقتصاد ، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد.کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتابهای پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل مؤثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند. از این رو تصمیم گرفتیم که فهرستی از 15 کتاب برتر برای دروس تخصصی مهم در تمام گرایش های این رشته را برای شما در این مقاله به اشتراک بگذاریم . البته در نظر داشته باشید معرفی سرویس های مذکور به معنی تایید یا عدم تایید خدمات آنان نیست و سرویس های فوق بر اساس نتایج جست و جو استخراج شده و در این مقاله درج شده اند.

۱) درس اقتصاد خرد

اقتصاد خرد شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف‌کنندگان و خانوارها و بنگاه‌ها می‌پردازد و اساس آن مدل‌های ریاضی است. اقتصاد خرد چگونگی رفتار انسان‌ها و انتخاب‌هایشان را در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد، یک بنگاه، یک صنعت یا بازار یک کالای خاص بررسی می‌کند و به چگونگی تعامل بین خریداران و مصرف‌کنندگان و عوامل مؤثر در انتخاب خریداران می‌پردازد. کتاب اقتصاد خرد و مسائل آن، دومینیک سالواتوره منبع خوبی برای این درس است.

۲) درس اقتصاد کلان

اقتصاد کلان شاحه‌ای از علم اقتصاد است که به عملکرد، ساختار، رفتار و تصمیم‌گیری یک اقتصاد در کلیت آن می‌پردازد، خواه اقتصاد یک کشور باشد یا اقتصاد یک منطقه و یا اقتصاد جهانی.اقتصاد کلان با بررسی شاخصهای کلی نظیر تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، شاخص قیمت سعی در فهم عملکرد کل اقتصاد دارد. در این راستا محققان اقتصاد کلان با ارائه مدلهایی رابطه میان عواملی همچون درآمد ملی، تولید، مصرف، بیکاری، تورم، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و مالیه بین‌الملل در اقتصاد را توضیح دهند. اقتصاد خرد و کلان دو شاخه عمده علم اقتصاد را تشکیل می‌دهند. کتاب اقتصاد کلان دکتر نظری منبع این درس است.

۳) درس ریاضی عمومی

از منابع مهم این دو درس کتاب‌های توماس است.

۴)درس آمار و احتمالات

از منابع خوب برای یادگیری این درس کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت تالیف دکتر عادل آذر و منصور مومنی و سعید جعفری است.

۵)درس تجارت بین الملل

تجارت خارجی به دادوستد کالا یا خدمت دارای ارزش فراسوی مرزهای بین‌المللی گفته میشود[۱] که در بسیاری از کشورها نمایانگر میزان تولید ناخالص داخلی میباشد. تاریخچه اینگونه دادوستد از جاده ابریشم و جاده کهربا آغاز گردیده، هرچند به نظر میرسد در زمان خود به اندازه امروز از اهمیت اقتصادی برخوردار نبوده است.کتاب تجارت بین الملل تالیف سالواتوره منبع معتبری است.

۶)مالیه بین الملل

بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولتها، روشهای جمع آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. یکی از مسائلی که فکر اقتصاددانان امروز را بخود مشغول می کنید و در تمامی کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه موضوع داغ روز است.از مراجع مهم این درس کتاب مالیه بین‌الملل ،سالواتوره است.

۷)درس اقتصاد اسلامی

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی، در راستای تأمین عدالت اجتماعی برای نیل به سعادت بشر و رسیدن به جامعهٔ فاضله‌ای که تمامی پیامبران و ائمهٔ الهی برای آن تلاش کرده‌اند.مسئلهٔ اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد. معمولاً از عبارت «اقتصاد اسلامی» در زمینه های مختلفی استفاده می شود. «علم اقتصاد اسلامی»، «مکتب اقتصاد اسلامی»، «نظام اقتصاد اسلامی» یا «دانش اقتصاد اسلامی». راجع به «علم اقتصاد اسلامی» باید به نکات ظریفی دقت داشت؛ مقدمات و نکاتی که بدون توجه به آن ها نمی‌توان منظور معتبری از این اصطلاح را ارائه نمود.برای مطالعه این درس کتاب مبانی فقه اقتصاد اسلامی، نوشته مهدی کرمی و محمدمهدی پورمند توصیه می شود.

۸)درس پول و بانکداری

مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازار پول را بانک‌داری می‌گویند. مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در عملیات بانکی، شامل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و سازماندهی و اجرا، نظام بانک‌داری نام دارد.از منابع مهم این درس کتاب پول و بانکداری، دکتر مجتهد است.

شرکت‌هایی که بخشی از دولت هستند قسمتی از بخش عمومی به شمار می‌آیند.برای یادگیری این درس کتاب بخش عمومی تألیف جمشید پژویان مناسب است.

۱۰) درس زبان تخصصی

منابع در این درس بستگی به سلیقه ی استاد دارد .از معروفترین ها می توان کتاب۵۰۴ را نام برد.

11)مبانی اقتصادی بیمه بیمه های بازرگانی سمت

شناخت دقیق مفاهیم مربوط به بیمه، دانشی بین رشته ای است که علوم اقتصادی، مدیریت ریسک، احتمالات و حقوق را دربرمی گیرد.
در کتاب مبانی اقتصادی بیمه بیمه های بازرگانی ضمن بررسی نظریات اقتصادی مرتبط با بیمه، مبانی مورد نیاز احتمالات و ریسک آموزش داده می شود.
کوشش شده است تا با استفاده از زبانی ساده، علاوه بر دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت، کتاب برای طیف گسترده تری از مخاطبان حوزه بیمه قابل استفاده باشد.شناخت دقیق مفاهیم مربوط به بیمه، دانشی بین رشته ای است که علوم اقتصادی، مدیریت ریسک، احتمالات و حقوق را دربرمی گیرد.
درکتاب مبانی اقتصادی بیمه بیمه های بازرگانی ضمن بررسی نظریات اقتصادی مرتبط با بیمه، مبانی مورد نیاز احتمالات و ریسک آموزش داده می شود. کوشش شده است تا با استفاده از زبانی ساده، علاوه بر دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت، کتاب برای طیف گسترده تری از مخاطبان حوزه بیمه قابل استفاده

12.اقتصاد مالی سمت

دانش مالیه نوین بعد از رساله دکتری هری مارکوویتز در زمینه سبد بهینه دارایی های مالی وارد مرحله جدیدی شد و بعد از وی افرادی همانند شارپه و لیتنر به تکمیل نظریه های مربوط به قیمت گذاری دارایی ها پرداختند.
علاوه بر این در نظریه های نوین قیمت گذاری شکل های گسترده تری از نظریه ها تحت عنوان «الگوهای قیمت گذاری با عامل تنزیل تصادفی» مطرح شدند.
از سوی دیگر طرح موضوعات اقتصاد اطلاعات و نامتقارن بودن اطلاعات در عرصه مالیه طی سه دهه گذشته موجب شد حیطه مطالعات و تحلیل ها در مالیه گسترده تر، عمیق تر و واقعی تر شود. در پی این تحولات طی دو دهه اخیر نیز کتاب های متعددی با رویکرد تحلیل اقتصادی مالی نوشته شده است.
در کتاب اقتصاد مالی جلد دوم سعی شده است کلیدی ترین مفاهیم علم مالیه همچون ساختار سرمایه، ادعای مشروط، اندازه مخاطره، قیمت گذاری دارایی ها، مشتقات مالی، بودجه بندی سرمایه و نواقص بازار مالی در هفت بخش مشتمل بر بیست و شش فصل و پیوست های تکمیلی با نثری ساده بیان شود.

13.همگرایی اقتصادی ترتیبات تجاری منطقه ای و بازارهای مشترک سمت

کتاب همگرایی اقتصادی ترتیبات تجاری منطقه ای و بازارهای مشترک میتواند به عنوان کتاب درسی برای دروس «تجارت بین‌الملل»، «بازارهای مالی بین‌المللی» و «سازمانهای بین‌المللی» مورد استفاده دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد تهیه و تدوین شده است.

14.اقتصاد بخش عمومی 1 سمت

توجه اصلی کتاب اقتصاد بخش عمومی (1)، به منزله کتاب اقتصاد بخش عمومی، معطوف شده است به موضوعاتی که زیربنای اقتصاد خرد (اقتصاد خرد کاربردی ) دارند؛ ولی باید اضافه کرد در تألیف این کتاب سعی شده است ارتباط اقتصاد بخش عمومی با اقتصاد کلان نیز مطالعه شود. همچنین باید گفت در موضوعاتی که تحلیلهای نظری به نتایج مبهمی رسیده است، برای بررسی نتایج دقیق تر از تحلیل های تجربی و اطلاعات آماری موجود در سال های اخیر نیز استفاده شده است.
کتاب اقتصاد بخش عمومی (1) 9 فصل دارد:
فصل اول: در این فصل مخارج و درآمدهای عمومی دولت در اقتصاد بخش عمومی تجزیه و تحلیل شده و روند درآمدها و مخارج دولت در اقتصاد ایران بررسی شده است.
فصل دوم: در این فصل به تعاریف و مفاهیم بودجه، تاریخچه بودجه در ایران و کلیات مربوط به بودجه و طبقه بندی آن پرداخته شده است. در این فصل نیز رابطه بین بودجه و اقتصاد کلان بررسی شده و همچنین به تجزیه و تحلیل ارتباط بودجه دولت، تعیین درآمد ملی، کسری بودجه و آثار اقتصادی آن، با توجه به نظریات مختلف درباره تعادل یا عدم تعادل در بودجه، پرداخته شده است.
در پایان این فصل با توجه به اطلاعات آماری موجود در اقتصاد کلان کشور، کسری بودجه در اقتصاد ایران، در سال های اخیر مطالعه و بررسی شده است…

15.شناخت اقتصاد محلی راهنمای مرجع برای شهرها نص

کتاب شناخت اقتصاد محلی راهنمای مرجع برای شهرها نوشته علی فیروز زارع مناسب برای رشته اقتصاد توسط انتشارات نص به چاپ رسیده است.

بهترین کتاب آموزش طراحی سایت – 0 تا 100 برای افراد مبتدی و حرفه‌ای

بهترین کتاب آموزش طراحی سایت – 0 تا 100 برای افراد مبتدی و حرفه‌ای

طراحی سایت یکی از مقوله‌های مهم در دنیای امروز است. طراحی سایت می‌تواند با اهداف مختلف انجام شود. اهداف تجاری و تبلیغاتی هدف اصلی کاربران از طراحی سایت است. اگر شما علاقه دارید در این مسیر عملکرد موفقی داشته باشید باید از کتاب‌های آموزشی مناسب استفاده کنید. استفاده از این کتاب‌ها شما را با اصول کد نویسی آشنا می‌کند. اما مهم‌ترین دغدغه کاربران در انتخاب کتاب، عدم آگاهی درباره کتاب‌های آموزشی مناسب است. انتخاب کتاب مرحله کلیدی آموزش طراحی سایت است؛ اما باید بدانیم در گام اول چه کتابی را انتخاب کنیم. ما در ادامه بهترین کتاب آموزش طراحی سایت که در هر مرحله می‌توانید انتخاب کنید را به شما معرفی خواهیم کرد.

مزایای آشنایی با کتاب‌های طراحی سایت

وب دائما درحال تغییر است؛ بنابراین، زمانی می‌توانید از موفقیت خود مطمئن شوید که دانش و داده‌های خود را بروز کنید. برای اینکه بتوانید به‌روزرسانی اطلاعات خود را انجام دهید، روش‌های مختلف وجود دارد. برای مثال می‌توانید در دوره‌های آموزشی شرکت کنید؛ اما هزینه شرکت در این دوره‌ها در اغلب موارد زیاد است. راه ساده‌تر برای به‌روزرسانی اطلاعات در هر حوزه، مطالعه کتاب‌های معتبر است. اهمیت انتخاب کتاب در حوزه طراحی سایت در مقایسه با سایر روش‌ها بیشتر است؛ زیرا روزانه تحولات عظیمی در حوزه فناوری رخ می‌دهد؛ بنابراین استفاده از کتاب‌های قدیمی ممکن است کارایی چندانی در این حوزه نداشته باشند.

دوره جامع برنامه نویسی فرانت اند (HTML و CSS و ‌Bootstrap)

 • با ساختار وب و مفهوم واکنش گرایی آشنا می شوید.
 • کدنویسی HTML و CSS را به صورت کامل می آموزید.
 • با بوتسترپ آشنا می شوید.
 • سیستم Grid بوتسترپ را فرا می گیرید.
 • با انواع کلاس های بوتسترپ آشنا می شوید.

مهم‌ترین دلیل برای آشنایی با بهترین کتاب آموزش طراحی سایت این است که ممکن است در نسخه‌های قدیمی با کدهایی مواجه شوید که امروزه در طراحی سایت کاربردی ندارند؛ بنابراین، وقت، انرژی و بودجه شما هدر رفته و موفقیت به دنبال نخواهد داشت. علاوه بر این، انتخاب بهترین کتاب برای افراد مختلف متفاوت است؛ زیرا کتابی که ممکن است به یک فرد مبتدی کمک کند که مراحل کد نویسی را یاد بگیرد، برای فرد حرفه‌ای انتخاب مناسبی نیست.

سعی کنید قبل از انتخاب کتاب، تصوری واقع‌بینانه از میزان تسلط و مهارت خود در حوزه کد نویسی داشته باشید. اگر فردی مبتدی هستید سعی کنید کتاب‌های پایه را انتخاب کنید تا بتوانید گام‌به‌گام مسیر را پیش بروید؛ اما اگر سابقه طراحی سایت دارید و برای اطلاع از کدهای جدید یا شیوه‌های نوین طراحی به کتاب آموزشی نیاز دارید باید کتابی مناسب با مهارت و توانمندی خود انتخاب کنید.

بهترین کتاب های آموزش 0 تا 100 طراحی سایت برای افراد مبتدی و حرفه‌ای

لیست بهترین کتاب آموزش طراحی سایت

پیش از آنکه به معرفی کتاب‌ها بپردازیم باید به این نکته اشاره کنیم که نمی‌توانید کتابی در حوزه طراحی سایت پیدا کنید که بتواند تمام نیازهای شما را به‌صورت همه‌جانبه پوشش بدهد؛ زیرا حجم چنین کتابی، بسیار زیاد می‌شود به‌گونه‌ای که امکان حمل آن نخواهد داشت؛ و حوصله مخاطب نیز سر خواهد رفت؛ بنابراین کتاب‌هایی که در حوزه طراحی سایت نوشته‌شده‌اند، هریک بر بخشی از مطالب این حوزه متمرکز شده‌اند.

آموزش رایگان طراحی سایت ASP.net مشابه سایت تخفیفان

 • پیاده سازی سایت تخفیفان از صفر تا صد را فرا خواهید گرفت.
 • با پیاده سازی بخش های مختلف این وبسایت آشنا خواهید شد.
 • با Ajax و Json آشنا خواهید شد.
 • نحوه کار با Sql Server برای ایجاد دیتابیس را یاد خواهید گرفت.
 • با کد نویسی به صورت Entity Framework آشن خواهید شد.

ما با توجه به نیازهای اساسی برای طراحی سایت سعی کرده‌ایم در این بخش به معرفی کتاب‌های بپردازیم که بر آموزش کد نویسی CSS، تغییر رنگ‌ها و فونت‌ها، ایجاد خلاقیت درحین طراحی، روش‌های مدیریت پروژه و اصول مقدماتی طراحی سایت‌های مناسب برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان متمرکز هستند. بهترین کتاب آموزش طراحی سایت به‌صورت مقدماتی و مرحله یا عبارت است از:

1. کتاب قوانین طراحی یک سایت زیبا

توجه داشته باشید که این کتاب برای افرادی مناسب است که از اطلاعات‌پایه و مقدماتی در مورد طراحی سایت برخوردار هستند. به عبارت ساده، پیش از مطالعه این کتاب شما باید اطلاعات‌پایه در مورد وردپرس را کسب کنید، علاوه بر این، باید بدانید برای شما استفاده از کدام نرم‌افزار برای طراحی سایت مناسب‌تر است؛ بنابراین افراد مبتدی نمی‌توانند از این کتاب استفاده کنند. آموزش‌های مطرح‌شده در این کتاب بر ترکیب و طرح‌بندی، رنگ، فونت، بافت سایت و شبیه‌سازی متمرکز است.

2. کتاب زمین‌بازی طراحی سایت: آموزش کد نویسی CDD و HTML

اولین کتابی که مطرح کردیم به شما کمک می‌کند که ازنظر بصری سایت خود را به نمونه ایده آل برای مخاطب تبدیل کنید؛ اما همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین گام در طراحی سایت آشنایی با کد نویسی است. مطالعه این کتاب به شما کمک می‌کند که بتوانید ایده‌های خود را اجرا کنید. این کتاب دارای چهار بخش است. در بخش اول شما با نحوه کد نویسی در CSS و HTML آشنا می‌شوید. بخش دوم به مبحث افزودن تصویر در هر صفحه سایت اختصاص یافته است. در بخش سوم سعی شده که تسلط و مهارت شما در طراحی و صفحه‌آرایی افزایش یابد. در انتهای کتاب نیز استفاده از CDD و HTML برای تغییر رنگ، فونت و قالب به شما آموزش داده می‌شود.

آموزش جنگو (django) از صفر بصورت پروژه محور و با زبانی ساده

 • با فریمورک Django به صورت کامل آشنا می شوید.
 • ساخت یک وبلاگ با فریمورک جنگو را می آموزید.
 • کار با پکیج django-taggit را می آموزید.
 • با Query Set و Shell آشنا می شوید.
 • صفحه بندی در جنگو را فرا خواهید گرفت.

3. کتاب آموزش طراحی سایت

در ادامه معرفی لیست بهترین کتاب آموزش طراحی سایت، به سراغ کتابی می‌رویم که در ن سعی شده با استفاده از دستورالعمل‌های CSS، جاوا اسکریپت و HTML توانایی و مهارت شما در طراحی سایت افزایش یابد. این کتاب بهترین انتخاب برای افراد مبتدی است. در این کتاب، نحوه استفاده از HTML برای تعیین فرمت سایت به شما آموزش داده می‌شود.

بعلاوه، می‌توانید با استفاده از کدهای CSS مواردی مانند فونت، رنگ و صفحات سایت را تنظیم کنید. همان‌طور که می‌دانید جاوا اسکریپت برای طراحی سایت بسیار ضروری است. در این کتاب به شما آموزش داده می‌شود که چگونه با استفاده از این زبان برنامه‌نویسی به سایت خود روح و طراوت ببخشید.

4. کتاب آموزش PHP، MySQL و جاوا اسکریپت: با jQuery، CSS و HTML5 بهترین کتاب آموزش طراحی سایت برای افراد حرفه‌ای

اگر کتاب آموزش طراحی سایت را به‌خوبی مطالعه کرده و بر مهارت‌های ذکرشده در آن مسلط هستید می‌توانید به سراغ این کتاب بروید؛ زیرا مطالعه این کتاب برای افرادی مفید و کاربردی است که دانش مقدماتی در حوزه طراحی سایت برخوردار هستند. بامطالعه این کتاب می‌توانید وب‌سایت قوی‌تری بسازید. این کتاب بر آموزش مفاهیمی از جمله: امکان استفاده از MySQL، نحوه ایجاد صفحات بسیار دینامیک، نحوه مدریت کوکی‌ها و افزایش امنیت کاربران، استفاده از اسناد jQuery برای تسهیل کد نویسی جاوا اسکریپت و شیوه تبدیل وب‌سایت به اپلیکیشن پیشرفته متمرکز است.

برای آموزش پروژه محور html و css آموزش html و css دانشجویار را از دست ندهید.

سخن پایانی

طراحی سایت را می‌توان مهم‌ترین مرحله در زندگی مدرن درنظر گرفت. تغییر شیوه تجارت و زندگی سبب شده طراحی سایت به مهم‌ترین بخش در تبلیغات و تجارت تبدیل شود. زمانی می‌توانید در مدیرت و طراحی سایت موفق باشید که با اصول مقدماتی و نحوه اجرای کدها کتاب تجارت مبتدی آشنا باشید. برای آشنایی با کد نویسی و شیوه اجرای کدها می‌توان از کلاس‌های آموزشی استفاده کرد؛ اما برخی کاربران فرصت و بودجه لازم برای شرکت در این دوره‌ها را ندارند؛ اما طراحی سایت بدون برخورداری از دانش و مهارت ممکن نیست.

اهمیت طراحی سایت سبب شده کتاب‌های متعددی این حوزه تألیف و ترجمه شود. ما سعی کردیم بهترین کتاب آموزش طراحی سایت برای افراد مبتدی و حرفه‌ای را بیان کنیم. فراموش نکنید که حتما آخرین نسخه از هر کتاب را تهیه کنید؛ زیرا کدهای قدیمی نمی‌تواند در طراحی سایت به شما کمک کند.

با ثبت نظرات، پیشنهادات، انتقاد ها و همچنین سوال های خود در بخش نظرات سایت ما را در راستای بهبود کیفیت خدماتمان، یاری نمایید.

مجموعه مقالات آموزش طراحی سایت

مقاله ای که مطالعه کردید بخشی از مجموعه مقالات آموزشی پیشنهادی ما برای مبحث آموزش طراحی سایت است برای یادگیری بیشتر، به ترتیب مقالات زیر را مطالعه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا